Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kameleontskål

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Caloscypha fulgens
Kameleontskål Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för kameleontskål
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Ängsgranskog och ädellövskog. Ibland trädgård och park. Marken, på förna bland örtrik vegetation. Ibland brandfläckar. Troligen kalkgynnad. Vår- och försommarsvamp, helst snörika år.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Caloscyphaceae, Släkte Caloscypha, Art Caloscypha fulgens (Pers.:Fr.) Boud. - kameleontskål Synonymer Peziza fulgens Pers.:Fr., Geniculodendron pyriforme G.A.Salt

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för kameleontskål

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Caloscyphaceae  
 • Släkte
  Caloscypha  
 • Art
  Caloscypha fulgens(Pers.:Fr.) Boud. - kameleontskål
  Synonymer
  Peziza fulgens Pers.:Fr.
  Geniculodendron pyriforme G.A.Salt

Ängsgranskog och ädellövskog. Ibland trädgård och park. Marken, på förna bland örtrik vegetation. Ibland brandfläckar. Troligen kalkgynnad. Vår- och försommarsvamp, helst snörika år.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Ryman, S. 1978: Svenska vår- och försommarsvampar inom Pezizales. Svensk Bot. Tidskr. 72: 327--339.; Kristiansen, R. 1988: Caloscypha fulgens (Pers. ex. Fr.) Boud. i Skandinavia. Agarica 9: 105--113.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Caloscyphaceae  
 • Släkte
  Caloscypha  
 • Art
  Caloscypha fulgens, (Pers.:Fr.) Boud. - kameleontskål
  Synonymer
  Peziza fulgens Pers.:Fr.
  Geniculodendron pyriforme G.A.Salt
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.