Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lecidea malmeana

Organismgrupp Lavar Lecidea malmeana
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Lecidea malmeana
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecideales, Familj Lecideaceae, Släkte Lecidea (skivlavar), Art Lecidea malmeana Zahlbr. Synonymer Lecidea enalliza v. subplanata Malme, Lecidea microsporella Malme non Lettau.

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Lecidea malmeana

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecideales  
 • Familj
  Lecideaceae  
 • Släkte
  Lecidea - skivlavar 
 • Art
  Lecidea malmeanaZahlbr.
  Synonymer
  Lecidea enalliza v. subplanata Malme
  Lecidea microsporella Malme non Lettau.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecideales  
 • Familj
  Lecideaceae  
 • Släkte
  Lecidea - skivlavar 
 • Art
  Lecidea malmeana, Zahlbr.
  Synonymer
  Lecidea enalliza v. subplanata Malme
  Lecidea microsporella Malme non Lettau.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.