Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  loberad mjöllav

Organismgrupp Lavar Lepraria vouauxii
Loberad mjöllav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för loberad mjöllav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Stereocaulaceae, Släkte Lepraria (mjöllavar), Art Lepraria vouauxii (Hue) R.C.Harris - loberad mjöllav Synonymer Lepraria arctica (Lynge) Wetmore, Crocynia arctica Lynge, Leproloma vouauxii (Hue) J.R.Laundon

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för loberad mjöllav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Stereocaulaceae  
 • Släkte
  Lepraria - mjöllavar 
 • Art
  Lepraria vouauxii(Hue) R.C.Harris - loberad mjöllav
  Synonymer
  Lepraria arctica (Lynge) Wetmore
  Crocynia arctica Lynge
  Leproloma vouauxii (Hue) J.R.Laundon

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap, Fjäll

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Stereocaulaceae  
 • Släkte
  Lepraria - mjöllavar 
 • Art
  Lepraria vouauxii, (Hue) R.C.Harris - loberad mjöllav
  Synonymer
  Lepraria arctica (Lynge) Wetmore
  Crocynia arctica Lynge
  Leproloma vouauxii (Hue) J.R.Laundon
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.