Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lichenostigma maureri

Organismgrupp Lavar Lichenostigma maureri
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Lichenostigma maureri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig

Klass Arthoniomycetes, Ordning Lichenostigmatales, Familj Phaeococcomycetaceae, Släkte Lichenostigma, Art Lichenostigma maureri Hafellner Synonymer Phaeosporobolus usneae D.Hawksw. & Hafellner

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Lichenostigma maureri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Lichenostigmatales  
 • Familj
  Phaeococcomycetaceae  
 • Släkte
  Lichenostigma  
 • Art
  Lichenostigma maureriHafellner
  Synonymer
  Phaeosporobolus usneae D.Hawksw. & Hafellner

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap, Våtmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Lichenostigmatales  
 • Familj
  Phaeococcomycetaceae  
 • Släkte
  Lichenostigma  
 • Art
  Lichenostigma maureri, Hafellner
  Synonymer
  Phaeosporobolus usneae D.Hawksw. & Hafellner
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.