Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strålflikig kantlav

Organismgrupp Lavar Lobothallia melanaspis
Strålflikig kantlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för strålflikig kantlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Fjäll
Fjäll
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Pertusariales, Familj Megasporaceae, Släkte Lobothallia, Art Lobothallia melanaspis (Ach.) Hafellner - strålflikig kantlav Synonymer Aspicilia melanaspis (Ach.) Poelt & Leuckert, Lecanora melanaspis (Ach.) Ach., Parmelia melanaspis Ach., Placolecanora melanaspis (Ach.) Räsänen, Parmularia melanaspis (Ach.) Räsänen

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för strålflikig kantlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Megasporaceae  
 • Släkte
  Lobothallia  
 • Art
  Lobothallia melanaspis(Ach.) Hafellner - strålflikig kantlav
  Synonymer
  Aspicilia melanaspis (Ach.) Poelt & Leuckert
  Lecanora melanaspis (Ach.) Ach.
  Parmelia melanaspis Ach.
  Placolecanora melanaspis (Ach.) Räsänen
  Parmularia melanaspis (Ach.) Räsänen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll, Sötvatten

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Megasporaceae  
 • Släkte
  Lobothallia  
 • Art
  Lobothallia melanaspis, (Ach.) Hafellner - strålflikig kantlav
  Synonymer
  Aspicilia melanaspis (Ach.) Poelt & Leuckert
  Lecanora melanaspis (Ach.) Ach.
  Parmelia melanaspis Ach.
  Placolecanora melanaspis (Ach.) Räsänen
  Parmularia melanaspis (Ach.) Räsänen
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.