Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klubbsköldlav

Organismgrupp Lavar Melanohalea exasperatula
Klubbsköldlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för klubbsköldlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· triviallövträd
· triviallövträd
· ädellövträd
· ädellövträd
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Parmeliaceae, Släkte Melanohalea, Art Melanohalea exasperatula (Nyl.) O.Blanco et al. - klubbsköldlav Synonymer Parmelia exasperatula Nyl., Parmelia papulosa (Anzi) Vain., Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl., Melanohalea exasperatula (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl., D.Hawksw. & Lumbsch

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för klubbsköldlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Melanohalea  
 • Art
  Melanohalea exasperatula(Nyl.) O.Blanco et al. - klubbsköldlav
  Synonymer
  Parmelia exasperatula Nyl.
  Parmelia papulosa (Anzi) Vain.
  Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.
  Melanohalea exasperatula (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl., D.Hawksw. & Lumbsch

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· triviallövträd - Trivial deciduous forest trees - red list assemblage (Viktig)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Melanohalea  
 • Art
  Melanohalea exasperatula, (Nyl.) O.Blanco et al. - klubbsköldlav
  Synonymer
  Parmelia exasperatula Nyl.
  Parmelia papulosa (Anzi) Vain.
  Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.
  Melanohalea exasperatula (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl., D.Hawksw. & Lumbsch
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.