Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten snömärkeslav

Organismgrupp Lavar Melanohalea septentrionalis
Liten snömärkeslav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för liten snömärkeslav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· triviallövträd
· triviallövträd
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Parmeliaceae, Släkte Melanohalea, Art Melanohalea septentrionalis (Lynge) O.Blanco et al. - liten snömärkeslav Synonymer Parmelia septentrionalis (Lynge) Ahti, Parmelia olivacea var. septentrionalis Lynge, Staurothele septentrionalis Lynge, Melanelia septentrionalis (Lynge) Essl., Melanohalea septentrionalis (Lynge) O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl., D.Hawksw. & Lumbsch

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för liten snömärkeslav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Melanohalea  
 • Art
  Melanohalea septentrionalis(Lynge) O.Blanco et al. - liten snömärkeslav
  Synonymer
  Parmelia septentrionalis (Lynge) Ahti
  Parmelia olivacea var. septentrionalis Lynge
  Staurothele septentrionalis Lynge
  Melanelia septentrionalis (Lynge) Essl.
  Melanohalea septentrionalis (Lynge) O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl., D.Hawksw. & Lumbsch

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· triviallövträd - Trivial deciduous forest trees - red list assemblage (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Melanohalea  
 • Art
  Melanohalea septentrionalis, (Lynge) O.Blanco et al. - liten snömärkeslav
  Synonymer
  Parmelia septentrionalis (Lynge) Ahti
  Parmelia olivacea var. septentrionalis Lynge
  Staurothele septentrionalis Lynge
  Melanelia septentrionalis (Lynge) Essl.
  Melanohalea septentrionalis (Lynge) O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl., D.Hawksw. & Lumbsch
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.