Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grynig dynlav

Organismgrupp Lavar Micarea submilliaria
Grynig dynlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för grynig dynlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Pilocarpaceae, Släkte Micarea (dynlavar), Art Micarea submilliaria (Nyl.) Coppins - grynig dynlav Synonymer Lecidea granulans Vain., Lecidea submilliaria Nyl., Micarea granulans (Vain.) Timdal, Micarea subleprosula (Vìzda) Vìzda

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för grynig dynlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Pilocarpaceae  
 • Släkte
  Micarea - dynlavar 
 • Art
  Micarea submilliaria(Nyl.) Coppins - grynig dynlav
  Synonymer
  Lecidea granulans Vain.
  Lecidea submilliaria Nyl.
  Micarea granulans (Vain.) Timdal
  Micarea subleprosula (Vìzda) Vìzda

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Pilocarpaceae  
 • Släkte
  Micarea - dynlavar 
 • Art
  Micarea submilliaria, (Nyl.) Coppins - grynig dynlav
  Synonymer
  Lecidea granulans Vain.
  Lecidea submilliaria Nyl.
  Micarea granulans (Vain.) Timdal
  Micarea subleprosula (Vìzda) Vìzda
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.