Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bilimbia lobulata

Organismgrupp Lavar Bilimbia lobulata
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Bilimbia lobulata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Fjäll
Fjäll
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Bilimbia, Art Bilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner & Coppins Synonymer Myxobilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner in Hafellner & Türk, Mycobilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner, Toninia lobulata (Sommerf.) Lynge, Toninia syncomista (Flörke) Th.Fr., Bacidia suballinita sensu Magnusson, Micarea aggregata Hedl., Lecidea lobulata Sommerf.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Bilimbia lobulata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bilimbia  
 • Art
  Bilimbia lobulata(Sommerf.) Hafellner & Coppins
  Synonymer
  Myxobilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner in Hafellner & Türk
  Mycobilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner
  Toninia lobulata (Sommerf.) Lynge
  Toninia syncomista (Flörke) Th.Fr.
  Bacidia suballinita sensu Magnusson
  Micarea aggregata Hedl.
  Lecidea lobulata Sommerf.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bilimbia  
 • Art
  Bilimbia lobulata, (Sommerf.) Hafellner & Coppins
  Synonymer
  Myxobilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner in Hafellner & Türk
  Mycobilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner
  Toninia lobulata (Sommerf.) Lynge
  Toninia syncomista (Flörke) Th.Fr.
  Bacidia suballinita sensu Magnusson
  Micarea aggregata Hedl.
  Lecidea lobulata Sommerf.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.