Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kuddmossörnlav

Organismgrupp Lavar Ochrolechia grimmiae
Kuddmossörnlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för kuddmossörnlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Pertusariales, Familj Ochrolechiaceae, Släkte Ochrolechia (örnlavar), Art Ochrolechia grimmiae Lynge - kuddmossörnlav Synonymer Ochrolechia frigida v. grimmiae (Lynge) Malme

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för kuddmossörnlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Ochrolechiaceae  
 • Släkte
  Ochrolechia - örnlavar 
 • Art
  Ochrolechia grimmiaeLynge - kuddmossörnlav
  Synonymer
  Ochrolechia frigida v. grimmiae (Lynge) Malme

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Fjäll

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Ochrolechiaceae  
 • Släkte
  Ochrolechia - örnlavar 
 • Art
  Ochrolechia grimmiae, Lynge - kuddmossörnlav
  Synonymer
  Ochrolechia frigida v. grimmiae (Lynge) Malme
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.