Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vårtlavsklotter

Organismgrupp Lavar Opegrapha rupestris
Vårtlavsklotter Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för vårtlavsklotter
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Opegraphaceae, Släkte Opegrapha (klotterlavar), Art Opegrapha rupestris Pers. - vårtlavsklotter Synonymer Opegrapha persoonii (Ach.) Ach., Opegrapha saxicola Ach., Opegrapha saxatilis DC., Opegrapha centrifuga A.Massal.

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för vårtlavsklotter

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Opegraphaceae  
 • Släkte
  Opegrapha - klotterlavar 
 • Art
  Opegrapha rupestrisPers. - vårtlavsklotter
  Synonymer
  Opegrapha persoonii (Ach.) Ach.
  Opegrapha saxicola Ach.
  Opegrapha saxatilis DC.
  Opegrapha centrifuga A.Massal.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Opegraphaceae  
 • Släkte
  Opegrapha - klotterlavar 
 • Art
  Opegrapha rupestris, Pers. - vårtlavsklotter
  Synonymer
  Opegrapha persoonii (Ach.) Ach.
  Opegrapha saxicola Ach.
  Opegrapha saxatilis DC.
  Opegrapha centrifuga A.Massal.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.