Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Protothelenella polytrichi

Organismgrupp Lavar Protothelenella polytrichi
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Protothelenella polytrichi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropomycetidae, families incertae sedis, Familj Protothelenellaceae, Släkte Protothelenella (ögonlavar), Art Protothelenella polytrichi Döbbeler & H.Mayrhofer Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Protothelenella polytrichi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropomycetidae, families incertae sedis  
 • Familj
  Protothelenellaceae  
 • Släkte
  Protothelenella - ögonlavar 
 • Art
  Protothelenella polytrichiDöbbeler & H.Mayrhofer

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropomycetidae, families incertae sedis  
 • Familj
  Protothelenellaceae  
 • Släkte
  Protothelenella - ögonlavar 
 • Art
  Protothelenella polytrichi, Döbbeler & H.Mayrhofer
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.