Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Rhymbocarpus neglectus

Organismgrupp Lavar Rhymbocarpus neglectus
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Rhymbocarpus neglectus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig

Klass Leotiomycetes, Ordning Helotiales (disksvampar), Familj Cordieritidaceae, Släkte Rhymbocarpus, Art Rhymbocarpus neglectus (Vain.) Diederich & Etayo Synonymer Llimoniella neglecta (Vain.) Triebel & Rambold, Nesolechia neglecta Vain.

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Rhymbocarpus neglectus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Cordieritidaceae  
 • Släkte
  Rhymbocarpus  
 • Art
  Rhymbocarpus neglectus(Vain.) Diederich & Etayo
  Synonymer
  Llimoniella neglecta (Vain.) Triebel & Rambold
  Nesolechia neglecta Vain.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Cordieritidaceae  
 • Släkte
  Rhymbocarpus  
 • Art
  Rhymbocarpus neglectus, (Vain.) Diederich & Etayo
  Synonymer
  Llimoniella neglecta (Vain.) Triebel & Rambold
  Nesolechia neglecta Vain.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.