Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kohornsmal/mörkspräcklig hornmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Kollektivtaxon - Ochsenheimeria taurella s. lat.
Kohornsmal/mörkspräcklig hornmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. 1 arter DD
 5. 1 arter NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är ett kollektivtaxon för Ochsenheimeria taurella kohornsmal och Ochsenheimeria mediopectinella mörkspräcklig hornmal som tidigare har betraktats som synonyma. Senare tids studier av typexemplar av de båda arterna talar för att de tillsvidare bör betraktas som skilda arter. Läs mer under respektive art.
Utbredning
Länsvis förekomst för kohornsmal/mörkspräcklig hornmal
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gröen
· gröen
· hundäxing
· hundäxing
· kavlen
· kavlen
· lostor
· lostor
· rågsläktet
· rågsläktet
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Ypsolophidae (höstmalar), Släkte Ochsenheimeria, Kollektivtaxon Ochsenheimeria taurella s. lat. - kohornsmal/mörkspräcklig hornmal Synonymer Ochsenheimeria taurella ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Detta är ett kollektivtaxon för Ochsenheimeria taurella kohornsmal och Ochsenheimeria mediopectinella mörkspräcklig hornmal som tidigare har betraktats som synonyma. Senare tids studier av typexemplar av de båda arterna talar för att de tillsvidare bör betraktas som skilda arter. Läs mer under respektive art.
Länsvis förekomst för kohornsmal/mörkspräcklig hornmal

Länsvis förekomst och status för kohornsmal/mörkspräcklig hornmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Ypsolophidae - höstmalar 
 • Underfamilj
  Ochsenheimeriinae - hornmalar 
 • Släkte
  Ochsenheimeria  
 • Kollektivtaxon
  Ochsenheimeria taurella s. lat. - kohornsmal/mörkspräcklig hornmal
  Synonymer
  Ochsenheimeria taurella ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gröen - Poa (Viktig)
· hundäxing - Dactylis glomerata (Viktig)
· kavlen - Alopecurus (Viktig)
· lostor - Bromus (Viktig)
· rågsläktet - Secale (Har betydelse)


Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)

Bengtsson, B. Å. & Johansson, R. 2011. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Bronsmalar-rullvingemalar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae-Lyonetiidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Ypsolophidae - höstmalar 
 • Underfamilj
  Ochsenheimeriinae - hornmalar 
 • Släkte
  Ochsenheimeria  
 • Kollektivtaxon
  Ochsenheimeria taurella s. lat. - kohornsmal/mörkspräcklig hornmal
  Synonymer
  Ochsenheimeria taurella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.