Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Microsania straeleni

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Microsania straeleni
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är en c:a 3 mm lång, mörk svampfluga med blanksvart bakkropp och delvis gråpudrad mellankropp. Mellankroppen är kraftigt välvd och har långa, svarta borst. På bakkroppen har den basalt på undersidan mjuka ”hudflikar” i vilka ofta liftande kvalster sitter fastklamrade i. Den är lik andra arter i släktet (brandsvampflugor), men är karakteristisk genom sin större storlek och mörkare färg, samt av att hanen har en märklig böj på bakersta benets tibia. Arten kan bestämmas efter Chandler (2001).
Utbredning
Länsvis förekomst för Microsania straeleni Observationer i Sverige för Microsania straeleni
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen i enstaka exemplar på vardera ett brandfält i östra Dalarna (Svartnäs 1999), norra Uppsala län (Båtfors 2002) samt ett par lokaler i Västernorrlands och Västerbottens län (2003-2014). Samtliga fyndplatser utmärks av frekvent naturvårdsbränning under senare tid. Arten är även känd från Finland, Belgien, England och Tjeckien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ac(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
En brandfältsart. De aktuella kända förekomsterna är Södermanland, Uppland, Dalarna och Medelpad-Ångermanland. Arten är dessutom eftersökt i ganska stora nutida fällfångstmaterial från tiotalet brandfält i Uppland, Södermland, Gästrikland, Dalarna och Hälsingland. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (16-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i förekomstarean, antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(ii,iii,iv)).
Ekologi
Den har fångats i malaisefällor samt håvats i enstaka individ direkt i samband med naturvårdsbränningar. Sannolikt uppträder arten som andra brandsvampflugor dvs. svärmar i rök. Särskilt hanarna uppträder i långvariga svärmar ovan glödbränder i mark, myrstackar och död ved. Andra arter har hittats upp till två år efter brand. Utvecklingstiden är kort eftersom nykläckta flugor kan insamlas några veckor efter brand. Larvernas levnadssätt är okänt, men de förmodas leva i marken på svamp.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Platypezidae (svampflugor), Släkte Microsania, Art Microsania straeleni Collart, 1954 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ac(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En brandfältsart. De aktuella kända förekomsterna är Södermanland, Uppland, Dalarna och Medelpad-Ångermanland. Arten är dessutom eftersökt i ganska stora nutida fällfångstmaterial från tiotalet brandfält i Uppland, Södermland, Gästrikland, Dalarna och Hälsingland. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (16-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i förekomstarean, antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(ii,iii,iv)).
Detta är en c:a 3 mm lång, mörk svampfluga med blanksvart bakkropp och delvis gråpudrad mellankropp. Mellankroppen är kraftigt välvd och har långa, svarta borst. På bakkroppen har den basalt på undersidan mjuka ”hudflikar” i vilka ofta liftande kvalster sitter fastklamrade i. Den är lik andra arter i släktet (brandsvampflugor), men är karakteristisk genom sin större storlek och mörkare färg, samt av att hanen har en märklig böj på bakersta benets tibia. Arten kan bestämmas efter Chandler (2001).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Microsania straeleni

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Microsania straeleni

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen i enstaka exemplar på vardera ett brandfält i östra Dalarna (Svartnäs 1999), norra Uppsala län (Båtfors 2002) samt ett par lokaler i Västernorrlands och Västerbottens län (2003-2014). Samtliga fyndplatser utmärks av frekvent naturvårdsbränning under senare tid. Arten är även känd från Finland, Belgien, England och Tjeckien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Platypezoidea  
 • Familj
  Platypezidae - svampflugor 
 • Underfamilj
  Microsaniinae  
 • Släkte
  Microsania  
 • Art
  Microsania straeleniCollart, 1954

Den har fångats i malaisefällor samt håvats i enstaka individ direkt i samband med naturvårdsbränningar. Sannolikt uppträder arten som andra brandsvampflugor dvs. svärmar i rök. Särskilt hanarna uppträder i långvariga svärmar ovan glödbränder i mark, myrstackar och död ved. Andra arter har hittats upp till två år efter brand. Utvecklingstiden är kort eftersom nykläckta flugor kan insamlas några veckor efter brand. Larvernas levnadssätt är okänt, men de förmodas leva i marken på svamp.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Brist på livsmiljöer p.g.a. effektiviserad bekämpning av skogsbränder. Arten är uppenbarligen mycket sällsynt och lokal i sin förekomst, sannolikt inskränkt till trakter med ovanligt frekventa skogsbränder.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Då naturligt förekommande, relativt täta skogsbränder vanligen inte längre tillåts ingå i skogsmarkernas dynamik är det tänkbart att artens överlevnad på sikt är beroende av att avsiktliga naturvårdsbränningar genomförs med viss regelbundenhet. Bränderna bör helst ske under marktorra förhållanden för att djupbränd mark ska kunna skapas, vilket sannolikt är gynnsamt för de svampar som arten utvecklas på.

Chandler, P.J. 2001. The flat-footed flies Platypezidae of Europe. Fauna Entomol. Scand. 36. Brill, Leiden.

Wikars, L.-O. 1992. Skogsbränder och insekter. Ent. Tidskr. 113(4): 1–10

Wikars, L.-O. 1999. Brandinsekter i Orsa Finnmark: biologi, utbredning och bevarande. Ent. Tidskr. 118(4): 155–169.

Wikars, L.-O. 2006. Åtgärdsprogram för bevarandet av boreala brandinsekter. Rapport 5610, Naturvårdsverket, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2009. © ArtDatabanken, SLU 2009.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Platypezoidea  
 • Familj
  Platypezidae - svampflugor 
 • Underfamilj
  Microsaniinae  
 • Släkte
  Microsania  
 • Art
  Microsania straeleni, Collart, 1954
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2009. © ArtDatabanken, SLU 2009.