Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Acrochaetium cytophagum

Organismgrupp Alger, Rödalger Acrochaetium cytophagum
  Alger, Rödalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Acrochaetium cytophagum är en liten marin art som växer på den tunna rödalgen navelsloke (Porphyra umbilicalis). Från krypande trådar, som bildar en skiva på navelslokens yta, växer korta grenar ner i värdplantans celler och bildar s.k. haustorier. Längre grenar, som kan vara förgrenade, växer uppåt till ca 0,2 mm höga små kuddar eller buskar. Cellerna kan vara upp till 10x30 µm. Encelliga hår förekommer och cellernas kromatoforer är stjärnformiga. Monosporangier (8x15 µm) och/eller tetrasporangier (9x18 µm) sitter på de upprätta grenarna, ofta 2-3 stycken på samma cell. Acrochaetium cytophagum skulle möjligen kunna förväxlas med A. dumontiae som bildar likartade kuddar på rödalgen röd slemsnärja. Den senare växer dock aldrig in i värdartens celler och förekommer dessutom endast på sin specifika värd.
Utbredning
Länsvis förekomst för Acrochaetium cytophagum Observationer i Sverige för Acrochaetium cytophagum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Acrochaetium cytophagum har påträffats i Öresund, både på den danska och svenska sidan. De senaste svenska fynden är från 1960-talet. Dessutom har arten hittats på Nova Scotias kust. Eftersom arten har så få svenska fynd är dess status svårbedömd och den klassificeras därför som DD.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Den lilla rödalgen Acrochaetium cytophagum är endast påträffad i Öresund (Kullaberg - Levring 1935 samt von Wachenfeldt 1975 "very rare"). Inga senare fynd är rapporterade. Arten växer epifytiskt på Porphyra umbilicalis. Liksom för övriga pysslingalger gäller att arten mycket väl kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever endoepifytiskt på rödalgen navelsloke (Porphyra umbilicalis) och därmed strax ovan vattenlinjen på vågexponerade lokaler.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· navelsloke
· navelsloke
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Florideophyceae, Ordning Acrochaetiales, Familj Acrochaetiaceae, Släkte Acrochaetium (pysslingalger), Art Acrochaetium cytophagum (Rosenvinge) G. Hamel Synonymer Chantransia cytophaga Rosenvinge, Chromastrum cystophagum (Rosenvinge) Papenfuss, Kylina cytophaga (Rosenvinge) Papenfuss, Audouinella cytophaga (Rosenvinge) G.R. South & Tittley

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Den lilla rödalgen Acrochaetium cytophagum är endast påträffad i Öresund (Kullaberg - Levring 1935 samt von Wachenfeldt 1975 "very rare"). Inga senare fynd är rapporterade. Arten växer epifytiskt på Porphyra umbilicalis. Liksom för övriga pysslingalger gäller att arten mycket väl kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Acrochaetium cytophagum är en liten marin art som växer på den tunna rödalgen navelsloke (Porphyra umbilicalis). Från krypande trådar, som bildar en skiva på navelslokens yta, växer korta grenar ner i värdplantans celler och bildar s.k. haustorier. Längre grenar, som kan vara förgrenade, växer uppåt till ca 0,2 mm höga små kuddar eller buskar. Cellerna kan vara upp till 10x30 µm. Encelliga hår förekommer och cellernas kromatoforer är stjärnformiga. Monosporangier (8x15 µm) och/eller tetrasporangier (9x18 µm) sitter på de upprätta grenarna, ofta 2-3 stycken på samma cell. Acrochaetium cytophagum skulle möjligen kunna förväxlas med A. dumontiae som bildar likartade kuddar på rödalgen röd slemsnärja. Den senare växer dock aldrig in i värdartens celler och förekommer dessutom endast på sin specifika värd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Acrochaetium cytophagum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Acrochaetium cytophagum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Acrochaetium cytophagum har påträffats i Öresund, både på den danska och svenska sidan. De senaste svenska fynden är från 1960-talet. Dessutom har arten hittats på Nova Scotias kust. Eftersom arten har så få svenska fynd är dess status svårbedömd och den klassificeras därför som DD.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Acrochaetiales  
 • Familj
  Acrochaetiaceae  
 • Släkte
  Acrochaetium - pysslingalger 
 • Art
  Acrochaetium cytophagum(Rosenvinge) G. Hamel
  Synonymer
  Chantransia cytophaga Rosenvinge
  Chromastrum cystophagum (Rosenvinge) Papenfuss
  Kylina cytophaga (Rosenvinge) Papenfuss
  Audouinella cytophaga (Rosenvinge) G.R. South & Tittley

Arten lever endoepifytiskt på rödalgen navelsloke (Porphyra umbilicalis) och därmed strax ovan vattenlinjen på vågexponerade lokaler.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· navelsloke - Porphyra umbilicalis (Viktig)
Kunskapsläget är för dåligt för att kunna man ska kunna uttala sig om eventuella hot, men värdväxten är dock vanligt förekommande.
Acrochaetium cytophagum har endast påträffats på navelsloke och en riktad satsning på att genomsöka denna art skulle eventuellt kunna förbättra kunskapsläget.

Edelstein, T. & McLachlan, J. (1966). Species of Acrochaetium and Kylinia new to North America. British Phycological Bulletin 3: 37-41.

Kylin, H. 1944. Die Rhodophyceen der schwedischen Westküste. Acta Universitatis lundensis 40(2): 1-104.

Levring, T. 1935. Undersökningar över Öresund XIX. Zur Kenntnis der Algenflora von Kullen an der Schwedischen Westküste. Lunds Univ. Årsskr. 31(4): 1-64.

Rosenvinge L.K. 1909. The marine algæ of Denmark - Contributions to their natural history. Part I. Introduction. Rhodophyceæ I. (Bangiales and Nemalionales). D. Kgl. Danske Vidensk. Skrifter, 7. Række, Naturvidensk. og Mathem. Afd., VII.1: 1-151 + 2 planscher, 2 kartor.

von Wachenfeldt. T. 1975. Marine benthic algae and the environment in the Öresund. I-III. doktorsavhandling, Lunds universitet, 328 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gustav Johansson

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Acrochaetiales  
 • Familj
  Acrochaetiaceae  
 • Släkte
  Acrochaetium - pysslingalger 
 • Art
  Acrochaetium cytophagum, (Rosenvinge) G. Hamel
  Synonymer
  Chantransia cytophaga Rosenvinge
  Chromastrum cystophagum (Rosenvinge) Papenfuss
  Kylina cytophaga (Rosenvinge) Papenfuss
  Audouinella cytophaga (Rosenvinge) G.R. South & Tittley
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gustav Johansson