Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Acrochaetium immersum

Organismgrupp Alger, Rödalger Acrochaetium immersum
  Alger, Rödalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Acrochaetium immersum är en mycket liten marin art som växer helt inne mellan cellerna på rödalger av släktena Polysiphonia och Rhodomela, där den bildar oregelbundna, sparsamt förgrenade trådar där cellerna kan vara upp till10 µm tjocka och 50 µm långa. Från ändarna av trådarna växer monosporangier ut på utsidan av värdplantan. Encelliga hår förekommer också och kan tränga ut mellan värdplantans celler. Kromatoforerna är stjärnformiga med en central pyrenoid. A. immersum skulle kunna förväxlas med t.ex. tetrasporofyten av rödalgen vinkelslemtråd (Helminthora divaricata) som växer på likartat sätt i rödalgen klyving (Polyides rotundus). Hos denna är dock även sporangierna inneslutna i värdartens bål.
Utbredning
Länsvis förekomst för Acrochaetium immersum Observationer i Sverige för Acrochaetium immersum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
De enda fynden av Acrochaetium immersum i Sverige gjordes på 1930-talet vid Kristineberg i Bohuslän. På grund av sin litenhet och det undanskymda växtsättet kan arten mycket väl vara förbisedd. Sparsamt med fynd finns även från Norge och Danmark, från Frankrikes atlantkust samt från Japan. Eftersom arten har så få svenska fynd är dess status svårbedömd och den klassificeras därför som DD.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Den lilla rödalgen Acrochaetium immersum växer endofytiskt i Polysiphoniaarter. Arten finns endast uppgiven från Kristineberg (Levring 1935) men kan, i likhet med övriga pysslingalger, mycket väl vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever endofytiskt i rödalger främst av släktet Polysiphonia och kan förekomma från ytan ner till 20 m djup.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rödris
· rödris
· rödslickar
· rödslickar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Florideophyceae, Ordning Acrochaetiales, Familj Acrochaetiaceae, Släkte Acrochaetium (pysslingalger), Art Acrochaetium immersum (Rosenvinge) G. Hamel Synonymer Chantransia immersa Rosenvinge, Kylinia immersa (Rosenvinge) Papenfuss, Audouinella immersa (Rosenvinge) G.R. South & Tittley

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Den lilla rödalgen Acrochaetium immersum växer endofytiskt i Polysiphoniaarter. Arten finns endast uppgiven från Kristineberg (Levring 1935) men kan, i likhet med övriga pysslingalger, mycket väl vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Acrochaetium immersum är en mycket liten marin art som växer helt inne mellan cellerna på rödalger av släktena Polysiphonia och Rhodomela, där den bildar oregelbundna, sparsamt förgrenade trådar där cellerna kan vara upp till10 µm tjocka och 50 µm långa. Från ändarna av trådarna växer monosporangier ut på utsidan av värdplantan. Encelliga hår förekommer också och kan tränga ut mellan värdplantans celler. Kromatoforerna är stjärnformiga med en central pyrenoid. A. immersum skulle kunna förväxlas med t.ex. tetrasporofyten av rödalgen vinkelslemtråd (Helminthora divaricata) som växer på likartat sätt i rödalgen klyving (Polyides rotundus). Hos denna är dock även sporangierna inneslutna i värdartens bål.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Acrochaetium immersum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Acrochaetium immersum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.De enda fynden av Acrochaetium immersum i Sverige gjordes på 1930-talet vid Kristineberg i Bohuslän. På grund av sin litenhet och det undanskymda växtsättet kan arten mycket väl vara förbisedd. Sparsamt med fynd finns även från Norge och Danmark, från Frankrikes atlantkust samt från Japan. Eftersom arten har så få svenska fynd är dess status svårbedömd och den klassificeras därför som DD.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Acrochaetiales  
 • Familj
  Acrochaetiaceae  
 • Släkte
  Acrochaetium - pysslingalger 
 • Art
  Acrochaetium immersum(Rosenvinge) G. Hamel
  Synonymer
  Chantransia immersa Rosenvinge
  Kylinia immersa (Rosenvinge) Papenfuss
  Audouinella immersa (Rosenvinge) G.R. South & Tittley

Lever endofytiskt i rödalger främst av släktet Polysiphonia och kan förekomma från ytan ner till 20 m djup.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· rödris - Rhodomela (Har betydelse)
· rödslickar - Polysiphonia (Har betydelse)
Kunskapsläget är för dåligt för att kunna man ska kunna uttala sig om eventuella hot, men värdväxterna är allmänt förekommande.
Några särskilda åtgärder är knappast aktuella. Arten är så pass liten att det krävs expertkunskaper och ett mycket bra mikroskop för att den överhuvudtaget ska kunna påvisas.

Dizerbo, A.H. & Herpe, E. (2007). Liste et répartition des algues marines des côtes françaises de la Manche et de l''Atlantique, Iles Normandes incluses. pp. [1]-315, 92 pls. Landernau: Éditions Anaximandre

Kylin, H. 1944. Die Rhodophyceen der schwedischen Westküste. Acta Universitatis lundensis 40(2): 1-104.

Levring, T. 1935. Über einige Meeresalgen bei Kristineberg an der schwedischen Westküste. Bot. Notiser 1935: 454-463.

Nielsen, R. 2005. Danish seaweeds. List of species. Botanical Museum, Copenhagen. [http://www.nathimus.ku.dk/bot/seaweeds.htm]

Rosenvinge L.K. 1909. The marine algæ of Denmark - Contributions to their natural history. Part I. Introduction. Rhodophyceæ I. (Bangiales and Nemalionales). D. Kgl. Danske Vidensk. Skrifter, 7. Række, Naturvidensk. og Mathem. Afd., VII.1: 1-151 + 2 planscher, 2 kartor.

Yoshida, T., Nakajima, Y. & Nakata, Y. (1990). Check-list of marine algae of Japan (revised in 1990). Japanese Journal of Phycology 38: 269-320.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gustav Johansson

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Acrochaetiales  
 • Familj
  Acrochaetiaceae  
 • Släkte
  Acrochaetium - pysslingalger 
 • Art
  Acrochaetium immersum, (Rosenvinge) G. Hamel
  Synonymer
  Chantransia immersa Rosenvinge
  Kylinia immersa (Rosenvinge) Papenfuss
  Audouinella immersa (Rosenvinge) G.R. South & Tittley
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gustav Johansson