Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  havssallat

Organismgrupp Alger, Grönalger Ulva lactuca
Havssallat Alger, Grönalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för havssallat
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)

Klass Ulvophyceae (havsgrönalger), Ordning Ulvales, Familj Ulvaceae, Släkte Ulva (havssallater/tarmalger), Art Ulva lactuca L. - havssallat Synonymer Ulva fasciata Delile

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för havssallat

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Chlorophyta  
 • Stam
  Chlorophyta - grönalger 
 • Klass
  Ulvophyceae - havsgrönalger 
 • Ordning
  Ulvales  
 • Familj
  Ulvaceae  
 • Släkte
  Ulva - havssallater/tarmalger 
 • Art
  Ulva lactucaL. - havssallat
  Synonymer
  Ulva fasciata Delile

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Marin miljö

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Chlorophyta  
 • Stam
  Chlorophyta - grönalger 
 • Klass
  Ulvophyceae - havsgrönalger 
 • Ordning
  Ulvales  
 • Familj
  Ulvaceae  
 • Släkte
  Ulva - havssallater/tarmalger 
 • Art
  Ulva lactuca, L. - havssallat
  Synonymer
  Ulva fasciata Delile
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.