Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Skeletocutis jelicii

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Skeletocutis jelicii
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Skeletocutis jelicii Observationer i Sverige för Skeletocutis jelicii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare av tallågor i äldre naturskogar. Förekommer mycket ovanligt i äldre tallnaturskog med en god kontinuitet av av torr död tallved. Uppges kunna växa på granlågor, men detta är mycket ovanligt i Fennoskandien. Uppmärksammades först 2007 i Sverige och är idag (2014) känd från 5 tallmiljöer i Västerbotten och Norrbotten. Ovanlig och rödlistad i Finland. Status oklar, men uppenbart en sällsynt art med liten population i en skogsmiljö som fortgående minskar. Antalet reproduktiva individer skattas till 160 (16-320). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (4-80). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Incrustoporiaceae, Släkte Skeletocutis, Art Skeletocutis jelicii Tortič & A.David Synonymer Skeletocutis jelicii (Tortic & A.David) Ryvarden & Gilb., Ceriporiopsis jelicii (Tortič & A.David) Ryvarden & Gilb., Ceriporiopsis jelicii (Tortic & A.David) Ryvarden & Gilb.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare av tallågor i äldre naturskogar. Förekommer mycket ovanligt i äldre tallnaturskog med en god kontinuitet av av torr död tallved. Uppges kunna växa på granlågor, men detta är mycket ovanligt i Fennoskandien. Uppmärksammades först 2007 i Sverige och är idag (2014) känd från 5 tallmiljöer i Västerbotten och Norrbotten. Ovanlig och rödlistad i Finland. Status oklar, men uppenbart en sällsynt art med liten population i en skogsmiljö som fortgående minskar. Antalet reproduktiva individer skattas till 160 (16-320). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (4-80). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Skeletocutis jelicii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Skeletocutis jelicii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Incrustoporiaceae  
 • Släkte
  Skeletocutis  
 • Art
  Skeletocutis jeliciiTortič & A.David
  Synonymer
  Skeletocutis jelicii (Tortic & A.David) Ryvarden & Gilb.
  Ceriporiopsis jelicii (Tortič & A.David) Ryvarden & Gilb.
  Ceriporiopsis jelicii (Tortic & A.David) Ryvarden & Gilb.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Incrustoporiaceae  
 • Släkte
  Skeletocutis  
 • Art
  Skeletocutis jelicii, Tortič & A.David
  Synonymer
  Skeletocutis jelicii (Tortic & A.David) Ryvarden & Gilb.
  Ceriporiopsis jelicii (Tortič & A.David) Ryvarden & Gilb.
  Ceriporiopsis jelicii (Tortic & A.David) Ryvarden & Gilb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.