Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bastumussling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Gloeophyllum trabeum
Bastumussling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för bastumussling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tallar
· tallar
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Gloeophyllales, Familj Gloeophyllaceae, Släkte Gloeophyllum (vedmusslingar), Art Gloeophyllum trabeum (Pers.:Fr.) Murrill - bastumussling Synonymer Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill, Agaricus trabeus Pers.:Fr., Coriolopsis trabea (Pers.:Fr.) Bondartsev & Singer, Daedalea trabea (Pers.:Fr.) Fr., Lenzites trabea (Pers.:Fr.) Fr., Trametes trabea (Pers.:Fr.) Bres., Phaeocoriolellus trabeus (Pers.:Fr.) Kotl. & Pouzar

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för bastumussling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Gloeophyllales  
 • Familj
  Gloeophyllaceae  
 • Släkte
  Gloeophyllum - vedmusslingar 
 • Art
  Gloeophyllum trabeum(Pers.:Fr.) Murrill - bastumussling
  Synonymer
  Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill
  Agaricus trabeus Pers.:Fr.
  Coriolopsis trabea (Pers.:Fr.) Bondartsev & Singer
  Daedalea trabea (Pers.:Fr.) Fr.
  Lenzites trabea (Pers.:Fr.) Fr.
  Trametes trabea (Pers.:Fr.) Bres.
  Phaeocoriolellus trabeus (Pers.:Fr.) Kotl. & Pouzar

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· tallar - Pinus (Har betydelse)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Gloeophyllales  
 • Familj
  Gloeophyllaceae  
 • Släkte
  Gloeophyllum - vedmusslingar 
 • Art
  Gloeophyllum trabeum, (Pers.:Fr.) Murrill - bastumussling
  Synonymer
  Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill
  Agaricus trabeus Pers.:Fr.
  Coriolopsis trabea (Pers.:Fr.) Bondartsev & Singer
  Daedalea trabea (Pers.:Fr.) Fr.
  Lenzites trabea (Pers.:Fr.) Fr.
  Trametes trabea (Pers.:Fr.) Bres.
  Phaeocoriolellus trabeus (Pers.:Fr.) Kotl. & Pouzar
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.