Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Capronia pulcherrima

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Capronia pulcherrima
  Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Capronia pulcherrima
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· apel
· apel
· asp
· asp
· björkar
· björkar
· rosor
· rosor
· slån
· slån
· sälg
· sälg
Har betydelse
Viktig

Klass Eurotiomycetes, Ordning Chaetothyriales, Familj Herpotrichiellaceae, Släkte Capronia, Art Capronia pulcherrima (Munk) E.Müll., Petrini, P.J.Fisher, Samuels & Rossman Synonymer Dictyotrichiella pulcherrima Munk

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Capronia pulcherrima

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Chaetothyriales  
 • Familj
  Herpotrichiellaceae  
 • Släkte
  Capronia  
 • Art
  Capronia pulcherrima(Munk) E.Müll., Petrini, P.J.Fisher, Samuels & Rossman
  Synonymer
  Dictyotrichiella pulcherrima Munk

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· apel - Malus domestica (Viktig)
· asp - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· rosor - Rosa (Har betydelse)
· slån - Prunus spinosa (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Chaetothyriales  
 • Familj
  Herpotrichiellaceae  
 • Släkte
  Capronia  
 • Art
  Capronia pulcherrima, (Munk) E.Müll., Petrini, P.J.Fisher, Samuels & Rossman
  Synonymer
  Dictyotrichiella pulcherrima Munk
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.