Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chaetosphaeria myriocarpa

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Chaetosphaeria myriocarpa
  Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Chaetosphaeria myriocarpa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig

Klass Sordariomycetes, Ordning Chaetosphaeriales, Familj Chaetosphaeriaceae, Släkte Chaetosphaeria, Art Chaetosphaeria myriocarpa (Fr.:Fr.) C.Booth Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Chaetosphaeria myriocarpa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Sordariomycetidae  
 • Ordning
  Chaetosphaeriales  
 • Familj
  Chaetosphaeriaceae  
 • Släkte
  Chaetosphaeria  
 • Art
  Chaetosphaeria myriocarpa(Fr.:Fr.) C.Booth

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Sordariomycetidae  
 • Ordning
  Chaetosphaeriales  
 • Familj
  Chaetosphaeriaceae  
 • Släkte
  Chaetosphaeria  
 • Art
  Chaetosphaeria myriocarpa, (Fr.:Fr.) C.Booth
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.