Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bräkenmossa

Organismgrupp Mossor Plagiochila asplenioides
Bräkenmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för bräkenmossa Observationer i Sverige för bräkenmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Plagiochilaceae, Släkte Plagiochila (bräkenmossor), Art Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. - bräkenmossa Synonymer Plagiochila asplenioides s.lat., Jungermannia asplenioides L., Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bräkenmossa

Länsvis förekomst och status för bräkenmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bräkenmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Plagiochilaceae  
 • Släkte
  Plagiochila - bräkenmossor 
 • Art
  Plagiochila asplenioides(L.) Dumort. - bräkenmossa
  Synonymer
  Plagiochila asplenioides s.lat.
  Jungermannia asplenioides L.
  Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Plagiochilaceae  
 • Släkte
  Plagiochila - bräkenmossor 
 • Art
  Plagiochila asplenioides, (L.) Dumort. - bräkenmossa
  Synonymer
  Plagiochila asplenioides s.lat.
  Jungermannia asplenioides L.
  Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.