Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  polardvärgmossa

Organismgrupp Mossor Seligeria polaris
Polardvärgmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 2 cm höga tuvor eller lösa mattor. Bladens bashörnsceller är något större än omgivande celler. Arten är samkönad och kapslar är troligen vanliga. Kapselskaftet är 2-3(-4) mm långt. Sporerna är 17-21 µm i diameter.
Material från Sverige av den snarlika arten nordisk dvärgmossa S. subimmersa ansågs fram till 1960-talet felaktigt höra till polardvärgmossa. S. subimmersa skiljer sig från polardvärgmossa genom mindre storlek, kortare kapselskaft (1-1,5(-2) mm långt) och tydligt mindre sporer (9-13 µm i diameter). Sipperblindia Blindia acuta kan i storlek påminna om polardvärgmossa men har längre kapselskaft, blad med tydligt brunorange bas, större och tydligt avgränsade bashörnsceller, och den är dessutom skildkönad.
Utbredning
Observationer i Sverige för polardvärgmossa
Svensk förekomst
Ej påträffad
Arten är arktisk och har en cirkumpolär utbredning. Den förekommer i Norden endast på Svalbard. Den är även uppgiven från Sibirien, nordligaste Nordamerika och norra Grönland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Polardvärgmossa växer på jord eller i fuktiga klippskrevor i arktiska områden. På Svalbard växer den på stenar vid kanten av snölegor - ofta permanenta snölegor.
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Grimmiales, Familj Seligeriaceae, Släkte Seligeria (dvärgmossor), Art Seligeria polaris Berggr. - polardvärgmossa Synonymer

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Arten bildar upp till 2 cm höga tuvor eller lösa mattor. Bladens bashörnsceller är något större än omgivande celler. Arten är samkönad och kapslar är troligen vanliga. Kapselskaftet är 2-3(-4) mm långt. Sporerna är 17-21 µm i diameter.
Material från Sverige av den snarlika arten nordisk dvärgmossa S. subimmersa ansågs fram till 1960-talet felaktigt höra till polardvärgmossa. S. subimmersa skiljer sig från polardvärgmossa genom mindre storlek, kortare kapselskaft (1-1,5(-2) mm långt) och tydligt mindre sporer (9-13 µm i diameter). Sipperblindia Blindia acuta kan i storlek påminna om polardvärgmossa men har längre kapselskaft, blad med tydligt brunorange bas, större och tydligt avgränsade bashörnsceller, och den är dessutom skildkönad.

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för polardvärgmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är arktisk och har en cirkumpolär utbredning. Den förekommer i Norden endast på Svalbard. Den är även uppgiven från Sibirien, nordligaste Nordamerika och norra Grönland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Seligeriaceae  
 • Släkte
  Seligeria - dvärgmossor 
 • Art
  Seligeria polarisBerggr. - polardvärgmossa

Polardvärgmossa växer på jord eller i fuktiga klippskrevor i arktiska områden. På Svalbard växer den på stenar vid kanten av snölegor - ofta permanenta snölegor.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Biotoper där arten kan förekomma: Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: polaris = som växer i polartrakter; polus (lat.) = axel; suffixet -aris (lat.).
Uttal: [Seligeria poláris]

KEY FACTS One of the largest species within the genus. Shoots 0.5-2 cm long, forming tufts or lax mats. Alar cells slightly enlarged and somewhat reddish. Capsules common, exserted. Seta 2-3(-4) mm. Spores 17-21 µm. - Grows on soil in the tundra or in moist rock crevices. In Spitsbergen found on stones by snowbeds. An arctic species with a circumpolar distribution. In the Nordic countries found only in Svalbard (Spitsbergen).

Lönnell, N. 2006. Seligeria polaris polardvärgmossa s. 206. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Seligeriaceae  
 • Släkte
  Seligeria - dvärgmossor 
 • Art
  Seligeria polaris, Berggr. - polardvärgmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2006