Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trubbknottmossa

Organismgrupp Mossor Rhabdoweisia crenulata
Trubbknottmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 3 cm höga, gulgröna tuvor. Stammens nedre del är klädd av rhizoider. Bladen är smalt tunglika, jämnbreda och ofta trasiga. Bladkanten är tandad - närmast spetsen tydligt och grovt. De övre bladcellerna är 12-30 µm breda. Som torra är bladen starkt krusigt vridna. Kapslar är vanliga, ovala, upprätta och som tömda och torra djupt fårade. Peristomtänderna är smalt triangulära. Kapselskaftet är relativt kort, 3-6 mm långt och blekt gulaktigt. Sporerna är 18-24 µm i diameter, bruna och tätt papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Blad och kapslar påminner starkt om tandad knottmossa R. crispata, men den senare har smalare, mer vasst tillspetsade blad där bladkanten är tandad bara i den översta delen. Dessutom är de övre bladcellerna mindre, 8-12 µm breda.
Utbredning
Observationer i Sverige för trubbknottmossa
Svensk förekomst
Ej påträffad
Arten är i Norden endast funnen i Norge på Vestlandet. Den förekommer i övrigt främst i Västeuropa, men är uppgiven även från Himalaya, Kina, Hawaii, Colombia, delar av Nordamerika samt Grönland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Trubbknottmossa växer i klippskrevor och på fuktiga bergväggar i mycket nederbördsrika trakter eller intill vattenfall. Den undviker liksom övriga knottmossor kalkhaltiga bergarter. Mogna kapslar påträffas framförallt på våren.
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Rhabdoweisiaceae, Släkte Rhabdoweisia (knottmossor), Art Rhabdoweisia crenulata (Mitt.) H.Jameson - trubbknottmossa Synonymer

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Arten bildar upp till 3 cm höga, gulgröna tuvor. Stammens nedre del är klädd av rhizoider. Bladen är smalt tunglika, jämnbreda och ofta trasiga. Bladkanten är tandad - närmast spetsen tydligt och grovt. De övre bladcellerna är 12-30 µm breda. Som torra är bladen starkt krusigt vridna. Kapslar är vanliga, ovala, upprätta och som tömda och torra djupt fårade. Peristomtänderna är smalt triangulära. Kapselskaftet är relativt kort, 3-6 mm långt och blekt gulaktigt. Sporerna är 18-24 µm i diameter, bruna och tätt papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Blad och kapslar påminner starkt om tandad knottmossa R. crispata, men den senare har smalare, mer vasst tillspetsade blad där bladkanten är tandad bara i den översta delen. Dessutom är de övre bladcellerna mindre, 8-12 µm breda.

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för trubbknottmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Norden endast funnen i Norge på Vestlandet. Den förekommer i övrigt främst i Västeuropa, men är uppgiven även från Himalaya, Kina, Hawaii, Colombia, delar av Nordamerika samt Grönland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Rhabdoweisiaceae  
 • Släkte
  Rhabdoweisia - knottmossor 
 • Art
  Rhabdoweisia crenulata(Mitt.) H.Jameson - trubbknottmossa

Trubbknottmossa växer i klippskrevor och på fuktiga bergväggar i mycket nederbördsrika trakter eller intill vattenfall. Den undviker liksom övriga knottmossor kalkhaltiga bergarter. Mogna kapslar påträffas framförallt på våren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: crenulatus = smånaggad, med avrundade tänder; crena (lat.) = skåra; diminutivsuffixet -ulus (lat.); suffixet -atus (lat.).
Uttal: [Rhabdoweisia krenuláta]

KEY FACTS Greater Streak-moss. Tufts up to 3 cm high, yellowish-green. Leaves crisped when dry. Margin dentate above. Capsules common. - Grows in acidic rock crevices and on moist cliffs by waterfalls. In the Nordic countries only found in western Norway.

Hallingbäck, T. 2006. Rhabdoweisia crenulata trubbknottmossa s. 309. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Rhabdoweisiaceae  
 • Släkte
  Rhabdoweisia - knottmossor 
 • Art
  Rhabdoweisia crenulata, (Mitt.) H.Jameson - trubbknottmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006