Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sträv skuggmossa

Organismgrupp Mossor Dicranodontium asperulum
Sträv skuggmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 7 cm höga, gulgröna, glänsande tuvor. Stammen är delvis täckt av ett vitaktigt ludd av rhizoider. Bladen är upp till 10 mm långa och från en oval bas hastigt och långt syllikt tillspetsade. Bladkanten är tandad från spetsen nästan ända ned till bladbasen. Kapslar är okända i Norden.
Arten liknar skuggmossa D. denudatum men nerven är tydligt och skarpt avgränsad och bladkanterna är tandade nästan till bladbasen, medan skuggmossa har tänder endast i själva bladspetsen.
Utbredning
Observationer i Sverige för sträv skuggmossa
Svensk förekomst
Ej påträffad
Arten är i Norden funnen i Norge, där den är vanlig endast inom ett mindre område av de mest nederbördsrika delarna av Vestlandet. Den finns i övrigt främst på Brittiska öarna, men är uppgiven även från Centraleuropa, Himalaya, Taiwan, Japan och delar av Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Sträv skuggmossa växer på fuktiga, skuggade block och bergväggar av sura bergarter i kustnära fjäll.
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Leucobryaceae, Släkte Dicranodontium (skuggmossor), Art Dicranodontium asperulum (Mitt.) Broth. - sträv skuggmossa Synonymer Dicranum asperulum Mitt., Campylopus asperulus (Mitt.) Kindb., Didymodon asperulus (Mitt.) Lindb.

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Arten bildar upp till 7 cm höga, gulgröna, glänsande tuvor. Stammen är delvis täckt av ett vitaktigt ludd av rhizoider. Bladen är upp till 10 mm långa och från en oval bas hastigt och långt syllikt tillspetsade. Bladkanten är tandad från spetsen nästan ända ned till bladbasen. Kapslar är okända i Norden.
Arten liknar skuggmossa D. denudatum men nerven är tydligt och skarpt avgränsad och bladkanterna är tandade nästan till bladbasen, medan skuggmossa har tänder endast i själva bladspetsen.

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för sträv skuggmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Norden funnen i Norge, där den är vanlig endast inom ett mindre område av de mest nederbördsrika delarna av Vestlandet. Den finns i övrigt främst på Brittiska öarna, men är uppgiven även från Centraleuropa, Himalaya, Taiwan, Japan och delar av Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Leucobryaceae  
 • Släkte
  Dicranodontium - skuggmossor 
 • Art
  Dicranodontium asperulum(Mitt.) Broth. - sträv skuggmossa
  Synonymer
  Dicranum asperulum Mitt.
  Campylopus asperulus (Mitt.) Kindb.
  Didymodon asperulus (Mitt.) Lindb.

Sträv skuggmossa växer på fuktiga, skuggade block och bergväggar av sura bergarter i kustnära fjäll.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: asperulus (lat.) = en aning sträv; ; asper (lat.) = skrovlig, sträv; diminutivsuffixet -ulus (lat.)
Uttal: [Dikranodóntium aspérulum]

KEY FACTS Orange Bow-moss. Shoots up to 7 cm long, form-ing glossy, yellowish-green tufts with white tomentum. Leaf margin dentate from apex to base. Capsules unknown in the Nordic countries. - Grows on sheltered, damp, acidic boulders and rock faces in montane coastal areas. An oceanic species. In the Nordic countries found only in Norway, where it is frequent within a small area with high annual precipitation.

Hallingbäck, T. 2006. Dicranodontium asperulum sträv skuggmossa s. 388. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Leucobryaceae  
 • Släkte
  Dicranodontium - skuggmossor 
 • Art
  Dicranodontium asperulum, (Mitt.) Broth. - sträv skuggmossa
  Synonymer
  Dicranum asperulum Mitt.
  Campylopus asperulus (Mitt.) Kindb.
  Didymodon asperulus (Mitt.) Lindb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006