Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stjärnhättemossa

Organismgrupp Mossor Orthotrichum stellatum
Stjärnhättemossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 1 cm höga tuvor. Bladen är smalt triangulära. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är ca 12 µm breda och släta eller med endast 1–2 låga, enkla papiller. Arten är samkönad. Strumpan har rikligt med korta, släta hår. Kapselskaftet är kort, och ungefär halva kapseln döljs av bladen. Kapseln är som torr och tömd fårad ungefär till mitten, och de 8 kapselränderna är 4 celler breda och brunröda. Klyvöppningarna återfinns i ned-re delen av kapseln och är insänkta och nästan helt täckta av omgivande celler, vilka har något upphöjda spetsar. Peristomet har två tandkransar. Den yttre tandkransen, som är tillbakaböjd i torrt tillstånd, består av 8 fint papillösa tänder, och den inre tandkransen består av 8 släta tänder. Mössan är veckad, kal eller har enstaka hår och är inte papillös. Sporerna är 14–18 µm i diameter. Inga säkra belägg finns för att groddkorn förekommer hos arten i Norden, men i Nordamerika anges den ibland ha avlånga groddkorn på bladskivan.
Stjärnhättemossa liknar flera arter i släktet. Skogshättemossa Orthotrichum stramineum har några långa, papillösa hår på strumpan och mer avlånga kapslar än stjärnhättemossa. Dvärghättemossa O. pumilum har kapselränder som har samma bruna färg som övriga kapselytan och strumpa utan hår.
Utbredning
Observationer i Sverige för stjärnhättemossa
Svensk förekomst
Ej påträffad
Arten är i Norden endast funnen en gång i Holmestrand på Oslofjordens västra sida i Vestfold i södra Norge 1903. Den är även funnen i Centraleuropa och är spridd i östra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Stjärnhättemossa växer på bark och sällsynt på sten. Det enda nordiska fyndet gjordes dock på en skelettdel av val i en park tillsammans med strimhättemosa Orthotrichum affine, parkhättemossa O. pallens, dvärghättemossa O. pumilum och trubbhättemossa O. obtusifolium. I Tyskland uppges arten växa på t.ex. ek, gran, bok, björk och hagtorn. I Nordamerika växer arten framför allt på lövträd, t.ex. längs vattendrag och i slutna skogar med ek, hickory och valnöt, men den växer även sällsynt på lågor, staketstolpar och sten.
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Orthotrichales, Familj Orthotrichaceae, Släkte Orthotrichum (hättemossor), Art Orthotrichum stellatum Brid. - stjärnhättemossa Synonymer Orthotrichum braunii

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Arten bildar upp till 1 cm höga tuvor. Bladen är smalt triangulära. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är ca 12 µm breda och släta eller med endast 1–2 låga, enkla papiller. Arten är samkönad. Strumpan har rikligt med korta, släta hår. Kapselskaftet är kort, och ungefär halva kapseln döljs av bladen. Kapseln är som torr och tömd fårad ungefär till mitten, och de 8 kapselränderna är 4 celler breda och brunröda. Klyvöppningarna återfinns i ned-re delen av kapseln och är insänkta och nästan helt täckta av omgivande celler, vilka har något upphöjda spetsar. Peristomet har två tandkransar. Den yttre tandkransen, som är tillbakaböjd i torrt tillstånd, består av 8 fint papillösa tänder, och den inre tandkransen består av 8 släta tänder. Mössan är veckad, kal eller har enstaka hår och är inte papillös. Sporerna är 14–18 µm i diameter. Inga säkra belägg finns för att groddkorn förekommer hos arten i Norden, men i Nordamerika anges den ibland ha avlånga groddkorn på bladskivan.
Stjärnhättemossa liknar flera arter i släktet. Skogshättemossa Orthotrichum stramineum har några långa, papillösa hår på strumpan och mer avlånga kapslar än stjärnhättemossa. Dvärghättemossa O. pumilum har kapselränder som har samma bruna färg som övriga kapselytan och strumpa utan hår.

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för stjärnhättemossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Norden endast funnen en gång i Holmestrand på Oslofjordens västra sida i Vestfold i södra Norge 1903. Den är även funnen i Centraleuropa och är spridd i östra Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum stellatumBrid. - stjärnhättemossa
  Synonymer
  Orthotrichum braunii

Stjärnhättemossa växer på bark och sällsynt på sten. Det enda nordiska fyndet gjordes dock på en skelettdel av val i en park tillsammans med strimhättemosa Orthotrichum affine, parkhättemossa O. pallens, dvärghättemossa O. pumilum och trubbhättemossa O. obtusifolium. I Tyskland uppges arten växa på t.ex. ek, gran, bok, björk och hagtorn. I Nordamerika växer arten framför allt på lövträd, t.ex. längs vattendrag och i slutna skogar med ek, hickory och valnöt, men den växer även sällsynt på lågor, staketstolpar och sten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Ved och bark (Viktig)


Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: stellatus (lat.) = stjärnformad, stjärnlik; stella (lat.) = stjärna; suffixet – atus (lat.).
Uttal: [Ortótrikum stellátum]

KEY FACTS Tufts up to 1 cm high. Leaf margin almost entirely recurved. Autoicous. Vaginula covered in short, smooth hairs. Capsule emergent and furrowed in apical half (8 reddish-brown bands of 4 thick-walled cells) when dry and empty. Immersed stomata, almost completely obscured by overlying exothecial cells, present in basal half of capsule. Exostome with 8 finely papillose teeth that are recurved when dry, endostome with 8 smooth teeth. Calyptra plicate, smooth, bare or with scattered hairs. Spores 14–18 µm. Elongate gemmae are reported to occur on the leaf surface of North American specimens, but there are no records of this from the Nordic countries. – A corticolous (rarely saxicolous) species. In Germany and North America mainly found on deciduous trees. The only known Nordic specimen was, however, found on a piece of whalebone in a park in Holmestrand (Vestfold, southern Norway) in 1903, where it grew together with O. affine, O. pallens, O. pumilum and O. obtusifolium.

Lönnell, N. 2008. Orthotrichum stellatum stjärnhättemossa s. 251. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2008

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum stellatum, Brid. - stjärnhättemossa
  Synonymer
  Orthotrichum braunii
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2008