Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rundbryum

Organismgrupp Mossor Bryum miniatum
Rundbryum Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten växer i täta, gröna till rödaktiga tuvor. Skotten är upp till 5 cm höga och upprätta. Bladen är kupade och brett ovala. Bladspetsen är trubbig eller rundad. Bladen saknar nedlöpning och bladbasen är grön eller röd och förhållandevis smal. Nerven är mycket kraftig och slutar nedanför bladspetsen. Bladkanten är plan eller endast något tillbakaböjd i den nedre delen och har en otydlig kantlist. Bladcellerna är smalt rombiska, 10–15 µm breda och tjockväggiga. Arten är skildkönad och kapslar har inte påträffats i området.
Rundbryum är sannolikt nära släkt med klippbryum Bryum muehlenbeckii och kopparbryum B. alpinum, men de senare har något mindre kraftig nerv och inte lika trubbiga blad. Eftersom det finns tvivel om klippbryum B. muehlenbeckii bör betraktas som en art är det även möjligt att rundbryum ingår i samma artkomplex. Det rör sig troligen om extrem variation som kommer till uttryck under vissa förutsättningar, t.ex. i miljöer med periodvis översvämning. Men i väntan på genetiska studier behandlas tills vidare rundbryum på artnivå.
Utbredning
Observationer i Sverige för rundbryum
Svensk förekomst
Ej påträffad
Arten förekommer i Norden bara på Färöarna. I övrigt har den bara hittats i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Rundbryum växer på sten i bäckar och andra vattendrag. Växtförhållandena är relativt okända, men den förekommer i bäckar på Färöarna.
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Bryaceae, Släkte Bryum (bryummossor), Art Bryum miniatum Lesq. - rundbryum Synonymer

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Arten växer i täta, gröna till rödaktiga tuvor. Skotten är upp till 5 cm höga och upprätta. Bladen är kupade och brett ovala. Bladspetsen är trubbig eller rundad. Bladen saknar nedlöpning och bladbasen är grön eller röd och förhållandevis smal. Nerven är mycket kraftig och slutar nedanför bladspetsen. Bladkanten är plan eller endast något tillbakaböjd i den nedre delen och har en otydlig kantlist. Bladcellerna är smalt rombiska, 10–15 µm breda och tjockväggiga. Arten är skildkönad och kapslar har inte påträffats i området.
Rundbryum är sannolikt nära släkt med klippbryum Bryum muehlenbeckii och kopparbryum B. alpinum, men de senare har något mindre kraftig nerv och inte lika trubbiga blad. Eftersom det finns tvivel om klippbryum B. muehlenbeckii bör betraktas som en art är det även möjligt att rundbryum ingår i samma artkomplex. Det rör sig troligen om extrem variation som kommer till uttryck under vissa förutsättningar, t.ex. i miljöer med periodvis översvämning. Men i väntan på genetiska studier behandlas tills vidare rundbryum på artnivå.

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för rundbryum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i Norden bara på Färöarna. I övrigt har den bara hittats i Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum miniatumLesq. - rundbryum

Rundbryum växer på sten i bäckar och andra vattendrag. Växtförhållandena är relativt okända, men den förekommer i bäckar på Färöarna.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Etymologi: miniatus (lat.) = röd, cinnoberröd, mönjefärgad.
Uttal: [Brýum miniátum]

KEY FACTS Shoots up to 5 cm high, erect, forming dense, green to reddish tufts. Leaves concave, broadly ovate, not decurrent at base. Apex rounded or obtuse. Leaf-base green or red, relatively narrow. Costa very stout, ending below apex. Dioicous, capsules not found in the Nordic countries. – Grows on stones in streams. Found in brooks on the Faroe Islands. Habitat requirements incompletely known.

Weibull, H. 2008. Bryum miniatum rundbryum s. 370. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum miniatum, Lesq. - rundbryum
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008