Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pälsblommossa

Organismgrupp Mossor Schistidium bryhnii
Pälsblommossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 2 cm höga, täta och olivgröna men kraftigt vitludna tuvor. Bladen är smalt ovala, gradvis avsmalnande och kölade. Hårudden är mycket lång och den är bred och platt. Den har små tänder och är nedlöpande längs kanten. Bladkanten är smalt tillbakaböjd till strax ovan mitten av bladet. Bladskivan är oftast ett cellager tjock men kan ha två cellager tjocka partier i den övre delen. Både bladskiva och nerv saknar papiller. Honbladen är stora med en mycket bred hårudd som också omfattar en stor del av bladskivan. Kapseln är orangefärgad till gråbrun, cylindrisk och dold av honbladen. Kapselns ytceller är mestadels avlånga med oregelbundna, längsgående väggar. Peristomet är utspärrat och orangerött med 330-420 µm långa, raka och upptill perforerade tänder. Sporerna är 11-13 µm i diameter med grynig yta.
Pälsblommossa känns igen på de mycket långa, breda och tydligt platta håruddarna som hos honbladen breder ut sig över en stor del av bladskivan. Arten kan förväxlas med långspetsade exemplar av solblommossa S. pruinosum, men den senare har papillösa blad med styvare hårudd.
Utbredning
Observationer i Sverige för pälsblommossa
Svensk förekomst
Ej påträffad
Arten är inte funnen i Sverige men förekommer sällsynt i Oslo-området i södra Norge; ännu så länge är den bara känd från detta område i hela världen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Pälsblommossa växer både på sura bergarter, som granit och gnejs, och på basiska som basalt och porfyr. Den påträffas i sprickor på exponerade klippor och block tillsammans med bl.a. röd blommossa S. papillosum och den närmaste förväxlingsarten solblommossa S. pruinosum.
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Grimmiales, Familj Grimmiaceae, Släkte Schistidium (blommossor), Art Schistidium bryhnii I.Hagen - pälsblommossa Synonymer

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Arten bildar upp till 2 cm höga, täta och olivgröna men kraftigt vitludna tuvor. Bladen är smalt ovala, gradvis avsmalnande och kölade. Hårudden är mycket lång och den är bred och platt. Den har små tänder och är nedlöpande längs kanten. Bladkanten är smalt tillbakaböjd till strax ovan mitten av bladet. Bladskivan är oftast ett cellager tjock men kan ha två cellager tjocka partier i den övre delen. Både bladskiva och nerv saknar papiller. Honbladen är stora med en mycket bred hårudd som också omfattar en stor del av bladskivan. Kapseln är orangefärgad till gråbrun, cylindrisk och dold av honbladen. Kapselns ytceller är mestadels avlånga med oregelbundna, längsgående väggar. Peristomet är utspärrat och orangerött med 330-420 µm långa, raka och upptill perforerade tänder. Sporerna är 11-13 µm i diameter med grynig yta.
Pälsblommossa känns igen på de mycket långa, breda och tydligt platta håruddarna som hos honbladen breder ut sig över en stor del av bladskivan. Arten kan förväxlas med långspetsade exemplar av solblommossa S. pruinosum, men den senare har papillösa blad med styvare hårudd.

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för pälsblommossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är inte funnen i Sverige men förekommer sällsynt i Oslo-området i södra Norge; ännu så länge är den bara känd från detta område i hela världen.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Grimmiaceae  
 • Släkte
  Schistidium - blommossor 
 • Art
  Schistidium bryhniiI.Hagen - pälsblommossa

Pälsblommossa växer både på sura bergarter, som granit och gnejs, och på basiska som basalt och porfyr. Den påträffas i sprickor på exponerade klippor och block tillsammans med bl.a. röd blommossa S. papillosum och den närmaste förväxlingsarten solblommossa S. pruinosum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: bryhnii (lat.) = Efter Nils Bryhn (1854-1916), norsk läkare och botaniker.
Uttal: [Skistídium brýni]

KEY FACTS Forms dense, olive-green, conspicuously hoary, up to 2 cm high tufts. Leaves narrowly oval, gradually tapering, keeled. Hyaline point very long, broad and flattened, denticulate, decurrent. Entire leaf surface, both nerve and lamina, lacking papillae. Capsule orange-coloured to greyish-brown, obloid to cylindrical, immersed. Exothecial cells elongate with irregular longitudinal walls. Peristome orange-red. Teeth 330-420 µm long, spreading, perforated above. Spores 11-13 µm, surface finely granulose. - Grows in crevices of exposed cliffs and boulders. Found on both acidic minerals like granite or gneiss and more basic ones like basalt or porphyry.

Weibull, H. 2006. Schistidium bryhnii pälsblommossa s. 179. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Grimmiaceae  
 • Släkte
  Schistidium - blommossor 
 • Art
  Schistidium bryhnii, I.Hagen - pälsblommossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2006