Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kamfläta

Organismgrupp Mossor Pseudostereodon procerrimus
Kamfläta Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för kamfläta
Svensk förekomst
Ej påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Hypnaceae, Släkte Pseudostereodon, Art Pseudostereodon procerrimus (Molendo) M.Fleisch. - kamfläta Synonymer Hypnum procerrimum Molendo, Stereodon procerrimus (Molendo) Baumgartner, Ctenidium procerrimum (Molendo) Lindb.

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för kamfläta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Hypnaceae  
 • Släkte
  Pseudostereodon  
 • Art
  Pseudostereodon procerrimus(Molendo) M.Fleisch. - kamfläta
  Synonymer
  Hypnum procerrimum Molendo
  Stereodon procerrimus (Molendo) Baumgartner
  Ctenidium procerrimum (Molendo) Lindb.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Hypnaceae  
 • Släkte
  Pseudostereodon  
 • Art
  Pseudostereodon procerrimus, (Molendo) M.Fleisch. - kamfläta
  Synonymer
  Hypnum procerrimum Molendo
  Stereodon procerrimus (Molendo) Baumgartner
  Ctenidium procerrimum (Molendo) Lindb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.