Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Laomedea flexuosa

Organismgrupp Övriga organismer Laomedea flexuosa
  Övriga organismer

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Laomedea flexuosa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig

Klass Hydrozoa (hydrozoer), Ordning Leptothecata, Familj Campanulariidae, Släkte Laomedea, Art Laomedea flexuosa Alder, 1857 Synonymer Campanularia flexuosa (Alder, 1857)

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Laomedea flexuosa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Hydrozoa - hydrozoer 
 • Underklass
  Hydroidolina  
 • Ordning
  Leptothecata  
 • Familj
  Campanulariidae  
 • Släkte
  Laomedea  
 • Art
  Laomedea flexuosaAlder, 1857
  Synonymer
  Campanularia flexuosa (Alder, 1857)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Hydrozoa - hydrozoer 
 • Underklass
  Hydroidolina  
 • Ordning
  Leptothecata  
 • Familj
  Campanulariidae  
 • Släkte
  Laomedea  
 • Art
  Laomedea flexuosa, Alder, 1857
  Synonymer
  Campanularia flexuosa (Alder, 1857)
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.