Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Megadelphax haglundi

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Megadelphax haglundi
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En relativt liten strit, ca 3-4 mm lång (långvingad). Huvudet är tecknat i vitt, svart och orange. Mellankroppen orangegul med ljusare band. Bakkropp mörkare. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.
Utbredning
Länsvis förekomst för Megadelphax haglundi Observationer i Sverige för Megadelphax haglundi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns äldre fynd från flera lokaler i Ög (Kimstad, Alsäter, Skärkind, Askeby, Stjärnorp), det senaste fyndet kommer från Upl (Vallentuna, 1969). Utanför Sverige är arten funnen mycket lokalt i Centraleuropa och Mongoliet. I Tyskalnd bara ett fynd från 1968.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
I Sverige finns äldre fynd från flera lokaler i Ög (Kimstad, Alsäter, Skärkind, Askeby, Stjärnorp), det senaste fyndet kommer från Upl (Vallentuna, 1969). Utanför Sverige är arten funnen mycket lokalt i Centraleuropa. Arten livnär sig sannolikt på gräs men närmare bestämt vilken art är okänt. Arten lever på stäppartade miljöer och från Tyskland uppges även öppen karstmark. Båda dessa biotoper är sällsynta i Sverige och har minskat. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever i torra habitat, tex stäppartade miljöer och från Tyskland uppges även öppen karstmark och sanddyner. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter. Värdväxt okänd men sannolikt någon gräsart. Adulter är funna i juni-augusti. Arten övervintrar sannolikt i larvstadiet (Tyskland).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Delphacidae (sporrstritar), Släkte Megadelphax, Art Megadelphax haglundi (Sahlberg, 1871) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation I Sverige finns äldre fynd från flera lokaler i Ög (Kimstad, Alsäter, Skärkind, Askeby, Stjärnorp), det senaste fyndet kommer från Upl (Vallentuna, 1969). Utanför Sverige är arten funnen mycket lokalt i Centraleuropa. Arten livnär sig sannolikt på gräs men närmare bestämt vilken art är okänt. Arten lever på stäppartade miljöer och från Tyskland uppges även öppen karstmark. Båda dessa biotoper är sällsynta i Sverige och har minskat. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En relativt liten strit, ca 3-4 mm lång (långvingad). Huvudet är tecknat i vitt, svart och orange. Mellankroppen orangegul med ljusare band. Bakkropp mörkare. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Megadelphax haglundi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Megadelphax haglundi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns äldre fynd från flera lokaler i Ög (Kimstad, Alsäter, Skärkind, Askeby, Stjärnorp), det senaste fyndet kommer från Upl (Vallentuna, 1969). Utanför Sverige är arten funnen mycket lokalt i Centraleuropa och Mongoliet. I Tyskalnd bara ett fynd från 1968.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Megadelphax  
 • Art
  Megadelphax haglundi(Sahlberg, 1871)

Arten lever i torra habitat, tex stäppartade miljöer och från Tyskland uppges även öppen karstmark och sanddyner. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter. Värdväxt okänd men sannolikt någon gräsart. Adulter är funna i juni-augusti. Arten övervintrar sannolikt i larvstadiet (Tyskland).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
Stäppartade miljöer har minskat kraftigt i Sverige och är idag sällsynta.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Holzinger,W.E., Kammerlander, I. & Nickel, H. 2003. The Auchenorrhyncha of Central Europe 1. Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl.Cicadellidae. 1-673. Brill, Leiden.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark – Fauna Entomologica Scandinavica 7:1, 1-222.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Megadelphax  
 • Art
  Megadelphax haglundi, (Sahlberg, 1871)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.