Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ribautiana scalaris

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Ribautiana scalaris
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten strit, ca 3-4 mm lång. Hela striten relativt slank och blekt gröngul till färgen. Vingarna nästan genomskinliga med vita ribbor. Se bilder i Kunz m.fl., 2011, och gentitalernas utseende i Ossiannilsson, 1983, och Biedermann & Niedringhaus, 2009.
.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ribautiana scalaris Observationer i Sverige för Ribautiana scalaris
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen vid två tillfällen på samma lokal, Kullen, i Skåne (1961). Eftersök har gjorts på lokalen utan att finna den. Funnen i Danmark och Norge, rödlistad som DD även där. Arter har en vidare utbredning i Centraleuropa och österut. Sällsynt i stora delar av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Arten är i Sverige funnen vid två tillfällen på samma lokal i Skåne (1961). Eftersök har gjorts på lokalen utan att finna den. Lever på ek utan närmare beskrivning av dess habitat. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Fynd från ekar i solvarma lägen utan närmare beskrivning av dess ekologi. I Centraleuropa anges att arten är bunden till bergek, Quercus petraea, framför ek, Q. robur. Fynd i Tyskland från bryn, parker och alléer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cicadellidae (dvärgstritar), Släkte Ribautiana, Art Ribautiana scalaris (Ribaut, 1931) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten är i Sverige funnen vid två tillfällen på samma lokal i Skåne (1961). Eftersök har gjorts på lokalen utan att finna den. Lever på ek utan närmare beskrivning av dess habitat. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En relativt liten strit, ca 3-4 mm lång. Hela striten relativt slank och blekt gröngul till färgen. Vingarna nästan genomskinliga med vita ribbor. Se bilder i Kunz m.fl., 2011, och gentitalernas utseende i Ossiannilsson, 1983, och Biedermann & Niedringhaus, 2009.
.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ribautiana scalaris

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ribautiana scalaris

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen vid två tillfällen på samma lokal, Kullen, i Skåne (1961). Eftersök har gjorts på lokalen utan att finna den. Funnen i Danmark och Norge, rödlistad som DD även där. Arter har en vidare utbredning i Centraleuropa och österut. Sällsynt i stora delar av Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Typhlocybinae  
 • Tribus
  Typhlocybini  
 • Släkte
  Ribautiana  
 • Art
  Ribautiana scalaris(Ribaut, 1931)

Fynd från ekar i solvarma lägen utan närmare beskrivning av dess ekologi. I Centraleuropa anges att arten är bunden till bergek, Quercus petraea, framför ek, Q. robur. Fynd i Tyskland från bryn, parker och alléer.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Inget direkt hot är känt mot arten.
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Niedringhaus R., Biedermann R., Nickel H. 2010. Verbreitungsatlas der Zikaden des Großherzogtums Luxemburg. Ferrantia 61, Musée national d’histoire naturelle, Luxembourg, 395 p.

Ossiannilsson, F. 1981. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark - Fauna Entomologica Scandinavica 7:2, 223-593.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Typhlocybinae  
 • Tribus
  Typhlocybini  
 • Släkte
  Ribautiana  
 • Art
  Ribautiana scalaris, (Ribaut, 1931)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2012.