Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sonronius anderi

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Sonronius anderi
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten strit, ca 3-4 mm lång. Hela striten är gröngul till färgen, vingar med mörkare ribbor. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1983.
Utbredning
Länsvis förekomst för Sonronius anderi Observationer i Sverige för Sonronius anderi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast funnen i Sverige, Finland och Kina. I Sverige beskrevs arten från i Västergötaland (Österplana hed, 1947) där ett flertal exemplar samlades in. Arten har sedan eftersökts på denna lokal utan några fynd. Senare har arten återfunnits på torrmarker i Västmanland (2008), Värmland (2008), Hälsingland (2010) och Gästrikland (2012). I Finland finns ett fynd från 1950 och tre sentida fynd. Rödlistad som VU i Finland. Sentida fynd från Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Arten är endast funnen i Sverige och Finland. I Sverige är arten känd från Västergötaland (Österplana hed, 1947). Senare har arten återfunnits på torrmarker i Västmanland (2008), Värmland (2008), Hälsingland (2010) och i Gästrikland (2012). I Finland finns ett fynd från 1950 och tre sentida fynd (varav ett på brandfält i sandtallskog). Kunskaperna om artens biologi är mycket begränsade men arten är sannolikt bunden till exklusiva och solvarma miljöer. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Kunskaperna om artens biologi är mycket begränsade men arten är sannolikt bunden till solvarma och torra miljöer. I Finland finns ett fynd från ett brandfält i sandtallskog. Närbesläktade arter i släktet Sonronius är ofta funna på mjölkört, Epilobium angustifolium, och det är möjligt att även denna art en association med samma värdväxt.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cicadellidae (dvärgstritar), Släkte Sonronius, Art Sonronius anderi (Ossiannilsson, 1948) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten är endast funnen i Sverige och Finland. I Sverige är arten känd från Västergötaland (Österplana hed, 1947). Senare har arten återfunnits på torrmarker i Västmanland (2008), Värmland (2008), Hälsingland (2010) och i Gästrikland (2012). I Finland finns ett fynd från 1950 och tre sentida fynd (varav ett på brandfält i sandtallskog). Kunskaperna om artens biologi är mycket begränsade men arten är sannolikt bunden till exklusiva och solvarma miljöer. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En relativt liten strit, ca 3-4 mm lång. Hela striten är gröngul till färgen, vingar med mörkare ribbor. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1983.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Sonronius anderi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Sonronius anderi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast funnen i Sverige, Finland och Kina. I Sverige beskrevs arten från i Västergötaland (Österplana hed, 1947) där ett flertal exemplar samlades in. Arten har sedan eftersökts på denna lokal utan några fynd. Senare har arten återfunnits på torrmarker i Västmanland (2008), Värmland (2008), Hälsingland (2010) och Gästrikland (2012). I Finland finns ett fynd från 1950 och tre sentida fynd. Rödlistad som VU i Finland. Sentida fynd från Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Macrostelini  
 • Släkte
  Sonronius  
 • Art
  Sonronius anderi(Ossiannilsson, 1948)

Kunskaperna om artens biologi är mycket begränsade men arten är sannolikt bunden till solvarma och torra miljöer. I Finland finns ett fynd från ett brandfält i sandtallskog. Närbesläktade arter i släktet Sonronius är ofta funna på mjölkört, Epilobium angustifolium, och det är möjligt att även denna art en association med samma värdväxt.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Arten kan vara beroende av exklusiva miljöer, varma torra miljöer, som har minskat kraftigt i Sverige och är idag sällsynta.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Ossiannilsson, F. 1948. A new Swedish leafhopper, Macrosteles anderi n. sp. (Hem., Hom.). Opuscula Entomologica 13: 26

Ossiannilsson, F. 1983. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark - Fauna Entomologica Scandinavica 7:3, 594-979.

Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Macrostelini  
 • Släkte
  Sonronius  
 • Art
  Sonronius anderi, (Ossiannilsson, 1948)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2012