Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Doratura impudica

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Doratura impudica
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En medelstor robust strit, ca 4-6 mm (långvingad). Kroppsfärgen är blekt gulaktig med brunaktiga fläckar. Vingarna är kan vara något grönaktigare med brunaktiga fläckar. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003. Är mycket lik närstående arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Doratura impudica Observationer i Sverige för Doratura impudica
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Från Sverige finns endast ett fåtal fynd Skåne, Maglehem, St. Juleboda, 1930, och Ravlunda, 1933 samt Öland och Gotland. Sällsynt funnen i Danmark men ej funnen i Finland och Norge. Arten har en vidare utbredning i större delen av Europa och österut till Kazakhstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Från Sverige finns endast ett fåtal fynd Skåne, Maglehem, St. Juleboda, och Ravlunda, samt östra Småland, Öland och Gotland. Livnär sig sannolikt på Calamagrostis epigejos, Elymus sp. på torra sandmarker. Torra sandiga marker minskar i Sydsverige men från Centraleuropa anges även habitat som sandyner och sandtallskog i så fall är hotet sannolikt något mindre. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 50. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 30000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 500 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Livnär sig sannolikt på bergrör, Calamagrostis epigejos, stranråg, Leymus arenarius, på torra sandmarker. Förekommer på torra sandiga marker och från Centraleuropa anges även habitat som sandyner och sandtallskog. Adulter är i Sverige funna juli-augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bergrör
· bergrör
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cicadellidae (dvärgstritar), Släkte Doratura, Art Doratura impudica Horváth, 1897 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Från Sverige finns endast ett fåtal fynd Skåne, Maglehem, St. Juleboda, och Ravlunda, samt östra Småland, Öland och Gotland. Livnär sig sannolikt på Calamagrostis epigejos, Elymus sp. på torra sandmarker. Torra sandiga marker minskar i Sydsverige men från Centraleuropa anges även habitat som sandyner och sandtallskog i så fall är hotet sannolikt något mindre. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 50. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 30000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 500 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En medelstor robust strit, ca 4-6 mm (långvingad). Kroppsfärgen är blekt gulaktig med brunaktiga fläckar. Vingarna är kan vara något grönaktigare med brunaktiga fläckar. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003. Är mycket lik närstående arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Doratura impudica

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Doratura impudica

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Från Sverige finns endast ett fåtal fynd Skåne, Maglehem, St. Juleboda, 1930, och Ravlunda, 1933 samt Öland och Gotland. Sällsynt funnen i Danmark men ej funnen i Finland och Norge. Arten har en vidare utbredning i större delen av Europa och österut till Kazakhstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Doraturini  
 • Släkte
  Doratura  
 • Art
  Doratura impudicaHorváth, 1897

Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Livnär sig sannolikt på bergrör, Calamagrostis epigejos, stranråg, Leymus arenarius, på torra sandmarker. Förekommer på torra sandiga marker och från Centraleuropa anges även habitat som sandyner och sandtallskog. Adulter är i Sverige funna juli-augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bergrör - Calamagrostis epigejos (Viktig)
Torra sandiga marker minskar i Sydsverige.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1983. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark - Fauna Entomologica Scandinavica 7:3, 594-979.

Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Doraturini  
 • Släkte
  Doratura  
 • Art
  Doratura impudica, Horváth, 1897
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.