Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Allygus maculatus

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Allygus maculatus
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor strit, ca 5-7 mm lång. Vingar mönstrade i ljust gulvitt med mörkare fläckar. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossinanillsson 1983.
Utbredning
Länsvis förekomst för Allygus maculatus Observationer i Sverige för Allygus maculatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns ett äldre fynd från Blekinge (1939), därefter funnen på Öland och Södermanland (2011-2013). Det finns bara ett fynd från Danmark och inget mer i Norden. Arten är upptagen på flera rödlistor i Tyskland och Österrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
I Sverige fanns tidigare endast ett fynd från södra Sverige (1939), men nu även ett fåtal sentida från Öland och Södemanland. Arten lever sannolikt i gles ädellövskog, nymfen på gräs och den vuxna på ek. Inom Norden finns det även ett fynd från Danmark. Biotopen gles ädellövskog har minskat. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever sannolikt i gles ädellövskog. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter, nymferna lever på gräs och de vuxna individerna på ek. Adulter är i Mellaneuropa funna juli-september. Övervintrar i äggstadiet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cicadellidae (dvärgstritar), Släkte Allygus, Art Allygus maculatus Ribaut, 1952 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation I Sverige fanns tidigare endast ett fynd från södra Sverige (1939), men nu även ett fåtal sentida från Öland och Södemanland. Arten lever sannolikt i gles ädellövskog, nymfen på gräs och den vuxna på ek. Inom Norden finns det även ett fynd från Danmark. Biotopen gles ädellövskog har minskat. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En medelstor strit, ca 5-7 mm lång. Vingar mönstrade i ljust gulvitt med mörkare fläckar. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossinanillsson 1983.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Allygus maculatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Allygus maculatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns ett äldre fynd från Blekinge (1939), därefter funnen på Öland och Södermanland (2011-2013). Det finns bara ett fynd från Danmark och inget mer i Norden. Arten är upptagen på flera rödlistor i Tyskland och Österrike.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Athysanini  
 • Släkte
  Allygus  
 • Art
  Allygus maculatusRibaut, 1952

Arten lever sannolikt i gles ädellövskog. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter, nymferna lever på gräs och de vuxna individerna på ek. Adulter är i Mellaneuropa funna juli-september. Övervintrar i äggstadiet.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Inget direkt hot är känt mot arten men artens habitat kan mycket väl vara minskande.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Niedringhaus R., Biedermann R., Nickel H. 2010. Verbreitungsatlas der Zikaden des Großherzogtums Luxemburg. Ferrantia 61, Musée national d’histoire naturelle, Luxembourg, 395 p.

Ossiannilsson, F. 1983. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark – Fauna Entomologica Scandinavica 7:3, 594-979.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Athysanini  
 • Släkte
  Allygus  
 • Art
  Allygus maculatus, Ribaut, 1952
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.