Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hardya tenuis

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Hardya tenuis
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En robust strit, ca 2,7-4,0 mm lång (långvingad). Större delen av striten är brunaktig eller gråaktig med mörkare fläckar. Bilder se Kunz m.fl. 2011. Gentitalernas utseende, se Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hardya tenuis Observationer i Sverige för Hardya tenuis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns fynd från Sml-Upl, men inga senare fynd trots eftersök. Arten tycks ha minskat kraftigt även i Finland och är bara känd från äldre fynd och betraktas som utdöd, RE (2010) .
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
I Sverige finns fynd från Sml-Upl, men inga senare fynd trots eftersök. Arten tycks ha minskat kraftigt även i Finland och är bara känd från äldre fynd. Arten livnär sig på kruståtel (Deschampsia flexuosa) i torr lavrik tallskog. Fynddata för stritar är begränsade i Sverige men något bättre för Finland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde och förekomstarea. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii)).
Ekologi
Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem), på kruståtel (Deschampsia flexuosa). Förekommer i Finland främst i torr lavrik tallskog. I Centraleuropa även funnen på sanddyner och torr gräsmark. Adulter är funna höst och vår. Adulter övervintrar, åtminstionde honor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
· kruståtel
· kruståtel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cicadellidae (dvärgstritar), Släkte Hardya, Art Hardya tenuis (Germar, 1821) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation I Sverige finns fynd från Sml-Upl, men inga senare fynd trots eftersök. Arten tycks ha minskat kraftigt även i Finland och är bara känd från äldre fynd. Arten livnär sig på kruståtel (Deschampsia flexuosa) i torr lavrik tallskog. Fynddata för stritar är begränsade i Sverige men något bättre för Finland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde och förekomstarea. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii)).
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En robust strit, ca 2,7-4,0 mm lång (långvingad). Större delen av striten är brunaktig eller gråaktig med mörkare fläckar. Bilder se Kunz m.fl. 2011. Gentitalernas utseende, se Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hardya tenuis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hardya tenuis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns fynd från Sml-Upl, men inga senare fynd trots eftersök. Arten tycks ha minskat kraftigt även i Finland och är bara känd från äldre fynd och betraktas som utdöd, RE (2010) .
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Athysanini  
 • Släkte
  Hardya  
 • Art
  Hardya tenuis(Germar, 1821)

Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem), på kruståtel (Deschampsia flexuosa). Förekommer i Finland främst i torr lavrik tallskog. I Centraleuropa även funnen på sanddyner och torr gräsmark. Adulter är funna höst och vår. Adulter övervintrar, åtminstionde honor.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Har betydelse)
· kruståtel - Avenella flexuosa (Viktig)
Inget direkt hot är känt mot arten men artens habitat kan mycket väl vara minskande.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Niedringhaus R., Biedermann R., Nickel H. 2010. Verbreitungsatlas der Zikaden des Großherzogtums Luxemburg. Ferrantia 61, Musée national d’histoire naturelle, Luxembourg, 395 p.

Ossiannilsson, F. 1983. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark - Fauna Entomologica Scandinavica 7:3, 594-979.

Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Athysanini  
 • Släkte
  Hardya  
 • Art
  Hardya tenuis, (Germar, 1821)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.