Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Parapotes reticulatus

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Parapotes reticulatus
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor relativt robust strit, ca 5-7 mm lång. Vingarnas grundfärg är ljus med med guldbruna fläckar omgivna av mörkbruna kanter. Påminner lite om ett giraff-mönster. Teckningen på huvud och mellankropp saknar de mörkare kanterna. Se bilder i Kunz m.fl., 2011, och gentitalernas utseende i Ossiannilsson, 1983, och Biedermann & Niedringhaus, 2009.
Utbredning
Länsvis förekomst för Parapotes reticulatus Observationer i Sverige för Parapotes reticulatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns endast fåtal spridda fynd av arten, Blekingekusten vid Förkärla (1958), Reftele i Småland (2010), Dalarna (2010), och Färjestaden på Öland (2013). Sällsynt funnen i Centraleuropa och Finland. Enstaka fynd ifrån Finland och där bedömd som starkt hotad, EN (2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
I Sverige finns två dokumenterade fynd av arten från Blekinge 1958 och Småland 2010. Sällsynt funnen i Centraleuropa och Finland. Arten lever på säv i våtmarker i anslutning till stränder. Arten lever dolt och är svår att observera. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever på säv, Schoenoplectus lacustris, och blåsäv, S. tabernaemontani, flera fynd från våtmarker i anslutning till havsstränder. Fynden från Småland och Dalarna är dock inlandsfynd tex från en blöt strandäng. Flera av inlandsfynden i Centraleuropa härör från habitat påverkade av salter. Arten lever dolt nere vid basen av växterna och är svår att observera.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blåsäv
· blåsäv
· säv
· säv
· sävsläktet
· sävsläktet
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cicadellidae (dvärgstritar), Släkte Parapotes, Art Parapotes reticulatus (Horváth, 1897) Synonymer Parapotes reticulata (Horváth, 1897)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation I Sverige finns två dokumenterade fynd av arten från Blekinge 1958 och Småland 2010. Sällsynt funnen i Centraleuropa och Finland. Arten lever på säv i våtmarker i anslutning till stränder. Arten lever dolt och är svår att observera. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En stor relativt robust strit, ca 5-7 mm lång. Vingarnas grundfärg är ljus med med guldbruna fläckar omgivna av mörkbruna kanter. Påminner lite om ett giraff-mönster. Teckningen på huvud och mellankropp saknar de mörkare kanterna. Se bilder i Kunz m.fl., 2011, och gentitalernas utseende i Ossiannilsson, 1983, och Biedermann & Niedringhaus, 2009.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Parapotes reticulatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Parapotes reticulatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns endast fåtal spridda fynd av arten, Blekingekusten vid Förkärla (1958), Reftele i Småland (2010), Dalarna (2010), och Färjestaden på Öland (2013). Sällsynt funnen i Centraleuropa och Finland. Enstaka fynd ifrån Finland och där bedömd som starkt hotad, EN (2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Paralimnini  
 • Släkte
  Parapotes  
 • Art
  Parapotes reticulatus(Horváth, 1897)
  Synonymer
  Parapotes reticulata (Horváth, 1897)

Arten lever på säv, Schoenoplectus lacustris, och blåsäv, S. tabernaemontani, flera fynd från våtmarker i anslutning till havsstränder. Fynden från Småland och Dalarna är dock inlandsfynd tex från en blöt strandäng. Flera av inlandsfynden i Centraleuropa härör från habitat påverkade av salter. Arten lever dolt nere vid basen av växterna och är svår att observera.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blåsäv - Schoenoplectus tabernaemontani (Har betydelse)
· säv - Schoenoplectus lacustris (Har betydelse)
· sävsläktet - Schoenoplectus (Viktig)
Inget direkt hot är känt mot arten men artens habitat kan mycket väl vara minskande.
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1983. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark - Fauna Entomologica Scandinavica 7:3, 594-979.

Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Paralimnini  
 • Släkte
  Parapotes  
 • Art
  Parapotes reticulatus, (Horváth, 1897)
  Synonymer
  Parapotes reticulata (Horváth, 1897)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.