Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Xiphydria picta

Organismgrupp Steklar, Växtsteklar Xiphydria picta
  Steklar, Växtsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Xiphydria picta Observationer i Sverige för Xiphydria picta
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Denna halsstekel kan vara sammanblandad med den betydligt vanligare släktingen kamelstekel X. camelus, vilket gör det svårt att bedöma artens utbredning och vanlighet. Trots det förefaller arten vara mycket ovanlig, men kanske spridd över en stor del av landet. Ytterst få säkra moderna rapporter förekommer. Larverna lever i död ved av triviala trädslag, troligen mest al. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Xiphydriidae (halssteklar), Släkte Xiphydria, Art Xiphydria picta Konow, 1897 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Denna halsstekel kan vara sammanblandad med den betydligt vanligare släktingen kamelstekel X. camelus, vilket gör det svårt att bedöma artens utbredning och vanlighet. Trots det förefaller arten vara mycket ovanlig, men kanske spridd över en stor del av landet. Ytterst få säkra moderna rapporter förekommer. Larverna lever i död ved av triviala trädslag, troligen mest al. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Xiphydria picta

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Xiphydria picta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Symphyta - växtsteklar 
 • Överfamilj
  Siricoidea - vedsteklar och halssteklar 
 • Familj
  Xiphydriidae - halssteklar 
 • Underfamilj
  Xiphydriinae  
 • Släkte
  Xiphydria  
 • Art
  Xiphydria pictaKonow, 1897

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Symphyta - växtsteklar 
 • Överfamilj
  Siricoidea - vedsteklar och halssteklar 
 • Familj
  Xiphydriidae - halssteklar 
 • Underfamilj
  Xiphydriinae  
 • Släkte
  Xiphydria  
 • Art
  Xiphydria picta, Konow, 1897
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.