Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Urocerus fantoma

Organismgrupp Steklar, Växtsteklar Urocerus fantoma
  Steklar, Växtsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Urocerus fantoma
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Inga moderna fynd i Sverige är gjorda av arten, som uppenbarligen är mycket sällsynt. Äldre fynd är otillräckliga för att säga om arten fortfarande är bofast i landet, eller om det rör sig om tillfälligt inkomna djur. Arten är knuten till barrträd och levnadssättet liknar den hos Urocerus gigas. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Siricidae (vedsteklar), Släkte Urocerus, Art Urocerus fantoma (Fabricius, 1781) Synonymer Sirex fantoma Fabricius, 1781, Sirex tardigradus Cederhjelm, 1798

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Inga moderna fynd i Sverige är gjorda av arten, som uppenbarligen är mycket sällsynt. Äldre fynd är otillräckliga för att säga om arten fortfarande är bofast i landet, eller om det rör sig om tillfälligt inkomna djur. Arten är knuten till barrträd och levnadssättet liknar den hos Urocerus gigas. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Urocerus fantoma

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Symphyta - växtsteklar 
 • Överfamilj
  Siricoidea - vedsteklar och halssteklar 
 • Familj
  Siricidae - vedsteklar 
 • Underfamilj
  Siricinae  
 • Släkte
  Urocerus  
 • Art
  Urocerus fantoma(Fabricius, 1781)
  Synonymer
  Sirex fantoma Fabricius, 1781
  Sirex tardigradus Cederhjelm, 1798

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Symphyta - växtsteklar 
 • Överfamilj
  Siricoidea - vedsteklar och halssteklar 
 • Familj
  Siricidae - vedsteklar 
 • Underfamilj
  Siricinae  
 • Släkte
  Urocerus  
 • Art
  Urocerus fantoma, (Fabricius, 1781)
  Synonymer
  Sirex fantoma Fabricius, 1781
  Sirex tardigradus Cederhjelm, 1798
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.