Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Phaeocercospora juniperina

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Phaeocercospora juniperina
  Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Phaeocercospora juniperina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· en
· en
Har betydelse
Viktig

Klass Dothideomycetes, Ordning Capnodiales, Familj Mycosphaerellaceae, Släkte Phaeocercospora, Art Phaeocercospora juniperina (Georgescu & Badea) U.Braun & al. Synonymer Asperisporium juniperinum (Georgescu & Badea) B.Sutton & Hodges, Sciniatosporium juniperinum (Georgescu & Badea) Morgan-Jones, Cercospora juniperina Georgescu & Badea, Stigmina juniperina (Georgescu & Badea) M.B.Ellis, Phaeocercospora juniperina (Georgescu & Badea) U.Braun, C.Nakash., Videira & Crous, Passalora juniperina (Georgescu & Badea) H.Solheim, Camarosporium juniperinum Georgescu & Badea

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Phaeocercospora juniperina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetidae  
 • Ordning
  Capnodiales  
 • Familj
  Mycosphaerellaceae  
 • Släkte
  Phaeocercospora  
 • Art
  Phaeocercospora juniperina(Georgescu & Badea) U.Braun & al.
  Synonymer
  Asperisporium juniperinum (Georgescu & Badea) B.Sutton & Hodges
  Sciniatosporium juniperinum (Georgescu & Badea) Morgan-Jones
  Cercospora juniperina Georgescu & Badea
  Stigmina juniperina (Georgescu & Badea) M.B.Ellis
  Phaeocercospora juniperina (Georgescu & Badea) U.Braun, C.Nakash., Videira & Crous
  Passalora juniperina (Georgescu & Badea) H.Solheim
  Camarosporium juniperinum Georgescu & Badea

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· en - Juniperus communis (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetidae  
 • Ordning
  Capnodiales  
 • Familj
  Mycosphaerellaceae  
 • Släkte
  Phaeocercospora  
 • Art
  Phaeocercospora juniperina, (Georgescu & Badea) U.Braun & al.
  Synonymer
  Asperisporium juniperinum (Georgescu & Badea) B.Sutton & Hodges
  Sciniatosporium juniperinum (Georgescu & Badea) Morgan-Jones
  Cercospora juniperina Georgescu & Badea
  Stigmina juniperina (Georgescu & Badea) M.B.Ellis
  Phaeocercospora juniperina (Georgescu & Badea) U.Braun, C.Nakash., Videira & Crous
  Passalora juniperina (Georgescu & Badea) H.Solheim
  Camarosporium juniperinum Georgescu & Badea
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.