Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dichoglena nigripennis

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Dichoglena nigripennis
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stilettflugorna kännetecknas av en långsmal kropp och långa smala ben. Dichoglena nigripennis är 10-13 mm lång. Tredje antennleden är avlångt lökformad och är mörkfärgad, liksom palper och svängkolvar. Mellankroppen är svart med ett par smala ljusa längslinjer, naken hos honan men vithårig hos hanen. Vingarna har mörka ribbor. Bakkroppen är hos hanen silverfärgad med vita segmentgränser, hos honan blanksvart, med vita ledband och silverfärgade sidotrianglar. Honan har en krans av kraftiga borst runt äggläggningsapparaten. Arten har svarta ben som den enda av närstående arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dichoglena nigripennis Observationer i Sverige för Dichoglena nigripennis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens totala utbredningsområde omfattar Fennoskandien, Tyskland och mellersta och norra Ryssland. I Sverige är arten sällsynt (endast ca 15 ex i våra huvudmuseers samlingar) utbredd från västra Götaland och norrut med tyngdpunkt på de norra landskapen. Arten kan ha varit allmännare under tidigare perioder. Endast ett fåtal moderna fynd har gjorts i den södra delen av utbredningsområdet. I våra grannländer, Norge och Finland, är arten endast insamlad i ett fåtal exemplar. Släktet Dichoglena beskrevs så sent som 1981 (Irwing & Lyneborg 1980), i äldre litteratur har arten släktnamnet Psilocephala tillsammans med fyra andra närbesläktade svenska arter, varav tre är rödlistade.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Denna stilettfluga har under senaste 50-årsperioden främst påträffats i naturskogsreservat i Norrland. Habitatet är dock otillräckligt dokumenterat. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (40-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde och förekomstarea. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii)).
Ekologi
Kännedom om ekologin hos Dichoglena nigripennis saknas. Flugorna lever i skogar och myrkanter. Generellt är stilettflugornas larver rovdjur som lever i marken eller i multnande ved o. dyl. (Stubbs & Drake 2001).
Denna stilettfluga har under senaste 50-årsperioden främst påträffats i naturskogsreservat i Norrland. Habitatet är dock otillräckligt dokumenterat.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Therevidae (stilettflugor), Släkte Dichoglena, Art Dichoglena nigripennis (Ruthe, 1831) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Denna stilettfluga har under senaste 50-årsperioden främst påträffats i naturskogsreservat i Norrland. Habitatet är dock otillräckligt dokumenterat. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (40-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde och förekomstarea. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii)).
Stilettflugorna kännetecknas av en långsmal kropp och långa smala ben. Dichoglena nigripennis är 10-13 mm lång. Tredje antennleden är avlångt lökformad och är mörkfärgad, liksom palper och svängkolvar. Mellankroppen är svart med ett par smala ljusa längslinjer, naken hos honan men vithårig hos hanen. Vingarna har mörka ribbor. Bakkroppen är hos hanen silverfärgad med vita segmentgränser, hos honan blanksvart, med vita ledband och silverfärgade sidotrianglar. Honan har en krans av kraftiga borst runt äggläggningsapparaten. Arten har svarta ben som den enda av närstående arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dichoglena nigripennis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dichoglena nigripennis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens totala utbredningsområde omfattar Fennoskandien, Tyskland och mellersta och norra Ryssland. I Sverige är arten sällsynt (endast ca 15 ex i våra huvudmuseers samlingar) utbredd från västra Götaland och norrut med tyngdpunkt på de norra landskapen. Arten kan ha varit allmännare under tidigare perioder. Endast ett fåtal moderna fynd har gjorts i den södra delen av utbredningsområdet. I våra grannländer, Norge och Finland, är arten endast insamlad i ett fåtal exemplar. Släktet Dichoglena beskrevs så sent som 1981 (Irwing & Lyneborg 1980), i äldre litteratur har arten släktnamnet Psilocephala tillsammans med fyra andra närbesläktade svenska arter, varav tre är rödlistade.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Therevidae - stilettflugor 
 • Släkte
  Dichoglena  
 • Art
  Dichoglena nigripennis(Ruthe, 1831)

Kännedom om ekologin hos Dichoglena nigripennis saknas. Flugorna lever i skogar och myrkanter. Generellt är stilettflugornas larver rovdjur som lever i marken eller i multnande ved o. dyl. (Stubbs & Drake 2001).
Denna stilettfluga har under senaste 50-årsperioden främst påträffats i naturskogsreservat i Norrland. Habitatet är dock otillräckligt dokumenterat.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Något hot mot arten är inte känt. Om arten är beroende eller gynnas av murket trä kan den det moderna skogsbruket ha påverkat tillgången på lämpligt substrat.
Viktigast för att kunna påverka artens livsmiljö i positiv riktning är att förbättra kunskapen om dess biologi, särskilt om människans agerande förändrat artens habitat.

Stubbs, A. & Drake, M. 2001. British Soldierflies and their allies. The Dorset Press, Dorchester, Dorset.

Irwing, M. E. & Lyneborg, L. 1980. The genera of Nearctic Therevidae. Illinois nat. hist. Surv. Bull. 32(3): 191-277 (published1981)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Therevidae - stilettflugor 
 • Släkte
  Dichoglena  
 • Art
  Dichoglena nigripennis, (Ruthe, 1831)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark 2015.