Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kakaofränskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hebeloma laterinum
Kakaofränskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för kakaofränskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· barrträd
· barrträd
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hymenogastraceae, Släkte Hebeloma (fränskivlingar), Art Hebeloma laterinum (Batsch) Vesterh. - kakaofränskivling Synonymer Hebeloma edurum Métrod ex Bon, Hebeloma senescens Sacc., Agaricus laterinus Batsch

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för kakaofränskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hymenogastraceae  
 • Släkte
  Hebeloma - fränskivlingar 
 • Art
  Hebeloma laterinum(Batsch) Vesterh. - kakaofränskivling
  Synonymer
  Hebeloma edurum Métrod ex Bon
  Hebeloma senescens Sacc.
  Agaricus laterinus Batsch

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· barrträd - Conifers - red list assemblage (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hymenogastraceae  
 • Släkte
  Hebeloma - fränskivlingar 
 • Art
  Hebeloma laterinum, (Batsch) Vesterh. - kakaofränskivling
  Synonymer
  Hebeloma edurum Métrod ex Bon
  Hebeloma senescens Sacc.
  Agaricus laterinus Batsch
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.