Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trubbuddmossa

Organismgrupp Mossor Cinclidium subrotundum
Trubbuddmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar 3–5 cm höga, gula till bruna, ibland vinröda, nedtill svartaktiga, luckra tuvor eller växer ibland krypande. Stammen är mörkt rödaktig till svart och delvis täckt av mörka, grova rhizoider som ofta är arrangerade i rader. Bladen är omvänt äggrunda med en kort och trubbig bladudd. Bladkanterna är plana och försedda med en tydlig, oftast mörkt rödbrun, på äldre skott nästan svart kantlist. Kantlisten består av 2–4 rader av smala celler och är två cellager tjock. Nerven är kraftig och upplöses i bladspetsen. Bladcellerna är avlångt sexkantiga, släta och 15–35 µm breda. Arten är samkönad och kapslar förekommer ofta. Kapseln är kort, oval till klotrund, hängande och blekt brungrå. Kapselskaftet är rödbrunt och 4–6 cm långt. Sporerna är 25–35 µm i diameter, ljusgula och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Trubbuddmossa kan likna myruddmossa C. stygium som dock har en vasspetsad, ganska lång bladudd och avlång kapsel. Utan kapslar påminner trubbuddmossa även om arter i släktet rundmossor Rhizomnium, men de senare saknar tydlig udd på bladen (undantaget R. punctatum som kan ha en liten udd) och de grova rhizoiderna sitter i grupper.
Utbredning
Länsvis förekomst för trubbuddmossa Observationer i Sverige för trubbuddmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer mindre allmänt i barrskogsregionen i Norrlands inland och söderut allt glesare till Dalarna. Den är ganska vanlig i norra Finland och förekommer i delar av Norge, på Island och på Svalbard. Utbredningen omfattar norra Europa, norra Asien, Nordamerika och Grönland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Trubbuddmossa växer alltid mycket blött på dy i öppna kärr, i höljor och andra våta partier som tidvis står under vatten. Till skillnad från övriga uddmossor växer arten varken i de rikaste eller i de fattigaste kärren utan i en kärrtyp däremellan. Dessutom växer den ofta i rena bestånd utan inblandning av andra arter. Dock växer i samma kärr arter som skedvitmossa Sphagnum platyphyllum, kärrkrokmossa Warnstorfia exannulata och blodkrokmossa W. sarmentosa. Sporerna mognar på sommaren.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Cinclidiaceae, Släkte Cinclidium (uddmossor), Art Cinclidium subrotundum Lindb. - trubbuddmossa Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Konventioner Typisk art i 7140 Öppna mossar och kärr (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Typisk art i 7230 Rikkärr (Alpin region (ALP))
Arten bildar 3–5 cm höga, gula till bruna, ibland vinröda, nedtill svartaktiga, luckra tuvor eller växer ibland krypande. Stammen är mörkt rödaktig till svart och delvis täckt av mörka, grova rhizoider som ofta är arrangerade i rader. Bladen är omvänt äggrunda med en kort och trubbig bladudd. Bladkanterna är plana och försedda med en tydlig, oftast mörkt rödbrun, på äldre skott nästan svart kantlist. Kantlisten består av 2–4 rader av smala celler och är två cellager tjock. Nerven är kraftig och upplöses i bladspetsen. Bladcellerna är avlångt sexkantiga, släta och 15–35 µm breda. Arten är samkönad och kapslar förekommer ofta. Kapseln är kort, oval till klotrund, hängande och blekt brungrå. Kapselskaftet är rödbrunt och 4–6 cm långt. Sporerna är 25–35 µm i diameter, ljusgula och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Trubbuddmossa kan likna myruddmossa C. stygium som dock har en vasspetsad, ganska lång bladudd och avlång kapsel. Utan kapslar påminner trubbuddmossa även om arter i släktet rundmossor Rhizomnium, men de senare saknar tydlig udd på bladen (undantaget R. punctatum som kan ha en liten udd) och de grova rhizoiderna sitter i grupper.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trubbuddmossa

Länsvis förekomst och status för trubbuddmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trubbuddmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer mindre allmänt i barrskogsregionen i Norrlands inland och söderut allt glesare till Dalarna. Den är ganska vanlig i norra Finland och förekommer i delar av Norge, på Island och på Svalbard. Utbredningen omfattar norra Europa, norra Asien, Nordamerika och Grönland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Cinclidiaceae  
 • Släkte
  Cinclidium - uddmossor 
 • Art
  Cinclidium subrotundumLindb. - trubbuddmossa

Trubbuddmossa växer alltid mycket blött på dy i öppna kärr, i höljor och andra våta partier som tidvis står under vatten. Till skillnad från övriga uddmossor växer arten varken i de rikaste eller i de fattigaste kärren utan i en kärrtyp däremellan. Dessutom växer den ofta i rena bestånd utan inblandning av andra arter. Dock växer i samma kärr arter som skedvitmossa Sphagnum platyphyllum, kärrkrokmossa Warnstorfia exannulata och blodkrokmossa W. sarmentosa. Sporerna mognar på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: subrotundus = nästan rund; sub- (lat.) = under (ofta försvagande); rotundus (lat.) = rund.
Uttal: [Sinklídium subrotúndum]

KEY FACTS Forms lax tufts that are 3–5 cm high, yellow to brown or occasionally reddish above and blackish below. Stem dark reddish to black, partly covered in coarse, dark rhizoids, often in rows. Leaves obovate, shortly and bluntly apiculate, margin plane. Border distinct, usually dark reddish-brown (blackish in older shoots), bistratose, formed by 2–4 rows of elongate cells. Costa stout, percurrent. Synoicous, capsules common. Capsule broadly ovoid to globose, pale brownish-grey, pendulous. Seta 4–6 cm, reddish-brown. Spores 25–35 µm, light yellow, papillose. – Grows on very wet, periodically submerged mud in open intermediate rich fens.

Hallingbäck, T. 2008. Cinclidium subrotundum trubbuddmossa s. 442-443. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Cinclidiaceae  
 • Släkte
  Cinclidium - uddmossor 
 • Art
  Cinclidium subrotundum, Lindb. - trubbuddmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008