Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Diacronema lutheri

Organismgrupp Alger Diacronema lutheri
  Alger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Diacronema lutheri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig

Klass Pavlovophyceae, Ordning Pavlovales, Familj Pavlovaceae, Släkte Diacronema, Art Diacronema lutheri (Droop) Bendif & Véron Synonymer Monochrysis lutheri Droop, Pavlova lutheri (Droop) J.C.Green

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Diacronema lutheri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Hacrobia  
 • Stam
  Haptophyta - häftalger 
 • Klass
  Pavlovophyceae  
 • Ordning
  Pavlovales  
 • Familj
  Pavlovaceae  
 • Släkte
  Diacronema  
 • Art
  Diacronema lutheri(Droop) Bendif & Véron
  Synonymer
  Monochrysis lutheri Droop
  Pavlova lutheri (Droop) J.C.Green

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Hacrobia  
 • Stam
  Haptophyta - häftalger 
 • Klass
  Pavlovophyceae  
 • Ordning
  Pavlovales  
 • Familj
  Pavlovaceae  
 • Släkte
  Diacronema  
 • Art
  Diacronema lutheri, (Droop) Bendif & Véron
  Synonymer
  Monochrysis lutheri Droop
  Pavlova lutheri (Droop) J.C.Green
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.