Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ollicola vangoorii

Organismgrupp Alger Ollicola vangoorii
  Alger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Ollicola vangoorii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig

Klass Chrysophyceae (guldalger), Ordning Chromulinales, Familj Dinobryaceae, Släkte Ollicola, Art Ollicola vangoorii (Conrad) Vørs, 1992 Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Ollicola vangoorii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Harosa  
 • Infrarike
  Halvaria  
 • Överstam
  Heterokonta  
 • Stam
  Ochrophyta - ockraalger 
 • Klass
  Chrysophyceae - guldalger 
 • Ordning
  Chromulinales  
 • Familj
  Dinobryaceae  
 • Släkte
  Ollicola  
 • Art
  Ollicola vangoorii(Conrad) Vørs, 1992

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Harosa  
 • Infrarike
  Halvaria  
 • Överstam
  Heterokonta  
 • Stam
  Ochrophyta - ockraalger 
 • Klass
  Chrysophyceae - guldalger 
 • Ordning
  Chromulinales  
 • Familj
  Dinobryaceae  
 • Släkte
  Ollicola  
 • Art
  Ollicola vangoorii, (Conrad) Vørs, 1992
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.