Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Phaeodactylum tricornutum

Organismgrupp Alger Phaeodactylum tricornutum
  Alger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Phaeodactylum tricornutum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig

Klass Bacillariophyceae, Ordning Naviculales, Familj Phaeodactylaceae, Släkte Phaeodactylum, Art Phaeodactylum tricornutum Bohlin, 1897 Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Phaeodactylum tricornutum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Harosa  
 • Infrarike
  Halvaria  
 • Överstam
  Heterokonta  
 • Stam
  Bacillariophyta - kiselalger 
 • Klass
  Bacillariophyceae  
 • Underklass
  Bacillariophycidae  
 • Ordning
  Naviculales  
 • Familj
  Phaeodactylaceae  
 • Släkte
  Phaeodactylum  
 • Art
  Phaeodactylum tricornutumBohlin, 1897

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Harosa  
 • Infrarike
  Halvaria  
 • Överstam
  Heterokonta  
 • Stam
  Bacillariophyta - kiselalger 
 • Klass
  Bacillariophyceae  
 • Underklass
  Bacillariophycidae  
 • Ordning
  Naviculales  
 • Familj
  Phaeodactylaceae  
 • Släkte
  Phaeodactylum  
 • Art
  Phaeodactylum tricornutum, Bohlin, 1897
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.