Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Asterionellopsis glacialis

Organismgrupp Alger Asterionellopsis glacialis
  Alger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Asterionellopsis glacialis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig

Klass Bacillariophyceae, Ordning Fragilariales, Familj Fragilariaceae, Släkte Asterionellopsis, Art Asterionellopsis glacialis (Castracane) Round in Round et al., 1990 Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Asterionellopsis glacialis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Harosa  
 • Infrarike
  Halvaria  
 • Överstam
  Heterokonta  
 • Stam
  Bacillariophyta - kiselalger 
 • Klass
  Bacillariophyceae  
 • Underklass
  Fragilariophycidae  
 • Ordning
  Fragilariales  
 • Familj
  Fragilariaceae  
 • Släkte
  Asterionellopsis  
 • Art
  Asterionellopsis glacialis(Castracane) Round in Round et al., 1990

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Harosa  
 • Infrarike
  Halvaria  
 • Överstam
  Heterokonta  
 • Stam
  Bacillariophyta - kiselalger 
 • Klass
  Bacillariophyceae  
 • Underklass
  Fragilariophycidae  
 • Ordning
  Fragilariales  
 • Familj
  Fragilariaceae  
 • Släkte
  Asterionellopsis  
 • Art
  Asterionellopsis glacialis, (Castracane) Round in Round et al., 1990
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.