Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mareld

Organismgrupp Övriga organismer Noctiluca scintillans
Mareld Övriga organismer

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för mareld
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig

Klass Noctilucea (mareldsdjur), Ordning Noctilucales, Familj Noctilucaceae, Släkte Noctiluca, Art Noctiluca scintillans (Macartney) Kof. & Swezy - mareld Synonymer Medusa scintillans Macartney

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för mareld

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Harosa  
 • Infrarike
  Halvaria  
 • Överstam
  Alveolata  
 • Stam
  Miozoa  
 • Understam
  Myzozoa  
 • Infrastam
  Dinozoa  
 • Överklass
  Dinoflagellata  
 • Klass
  Noctilucea - mareldsdjur 
 • Ordning
  Noctilucales  
 • Familj
  Noctilucaceae  
 • Släkte
  Noctiluca  
 • Art
  Noctiluca scintillans(Macartney) Kof. & Swezy - mareld
  Synonymer
  Medusa scintillans Macartney

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Harosa  
 • Infrarike
  Halvaria  
 • Överstam
  Alveolata  
 • Stam
  Miozoa  
 • Understam
  Myzozoa  
 • Infrastam
  Dinozoa  
 • Överklass
  Dinoflagellata  
 • Klass
  Noctilucea - mareldsdjur 
 • Ordning
  Noctilucales  
 • Familj
  Noctilucaceae  
 • Släkte
  Noctiluca  
 • Art
  Noctiluca scintillans, (Macartney) Kof. & Swezy - mareld
  Synonymer
  Medusa scintillans Macartney
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.