Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Willea apiculata

Organismgrupp Alger, Grönalger Willea apiculata
  Alger, Grönalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Willea apiculata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig

Klass Chlorophyceae (egentliga grönalger), Ordning Sphaeropleales, Familj Scenedesmaceae, Släkte Willea, Art Willea apiculata (Lemmermann) D.M.John, M.J.Wynne & P.M.Tsarenko Synonymer Crucigenia apiculata (Lemmerm.) Schmidle, Crucigeniella apiculata (Lemmermann) Komárek, Staurogenia apiculata Lemmermann, Crucigeniella pulchra (W.& G.S. West) Komárek

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Willea apiculata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Chlorophyta  
 • Stam
  Chlorophyta - grönalger 
 • Klass
  Chlorophyceae - egentliga grönalger 
 • Ordning
  Sphaeropleales  
 • Familj
  Scenedesmaceae  
 • Släkte
  Willea  
 • Art
  Willea apiculata(Lemmermann) D.M.John, M.J.Wynne & P.M.Tsarenko
  Synonymer
  Crucigenia apiculata (Lemmerm.) Schmidle
  Crucigeniella apiculata (Lemmermann) Komárek
  Staurogenia apiculata Lemmermann
  Crucigeniella pulchra (W.& G.S. West) Komárek

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö, Sötvatten

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Chlorophyta  
 • Stam
  Chlorophyta - grönalger 
 • Klass
  Chlorophyceae - egentliga grönalger 
 • Ordning
  Sphaeropleales  
 • Familj
  Scenedesmaceae  
 • Släkte
  Willea  
 • Art
  Willea apiculata, (Lemmermann) D.M.John, M.J.Wynne & P.M.Tsarenko
  Synonymer
  Crucigenia apiculata (Lemmerm.) Schmidle
  Crucigeniella apiculata (Lemmermann) Komárek
  Staurogenia apiculata Lemmermann
  Crucigeniella pulchra (W.& G.S. West) Komárek
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.